Nyheter

Bygger nytt bofellesskap for psykisk utviklingshemmede

Illustrasjon: Rambøll

Åsane Byggmesterforretning AS, et selskap i AF Gruppen, er innstilt av Bergen kommune som totalentreprenør for bygging av Haugland bofellesskap. Kontraktsverdi er ca. MNOK 125 ekskl. mva.

Prosjektet omfatter etablering av to bofellesskap (tun 1 og 2) for psykisk utviklingshemmede. Hvert bofellesskap skal inneholde seks boenheter og en tjenestebase. Byggene skal bygges etter høye miljøkrav.

Tun 1 består av et nybygg i kombinasjon med ombygging av den eldste skolebygningen fra 1952, mens Tun 2 etableres som et nytt bygg. Den eksisterende gymsalen benyttes i dag av nærmiljøet til rekreasjon. Det er derfor besluttet at den bevares, rehabiliteres og tilbys som grendehus. I tillegg skal det etableres en offentlig lekeplass. Disse arbeidene skal utføres under samme entreprise som bofellesskapet, og Haugland bofellesskap er fellesbetegnelsen for hele prosjektet.

– Vi er stolte over å ha blitt innstilt til å gjennomføre Haugland bofellesskap. Byggherrens høye miljøkrav i kombinasjon med prosjektets arkitektur og tomteforhold, gjør at prosjektet også er faglig svært interessant. Vi gleder oss til å starte på prosjektet og til å utvikle et område med samfunnsnyttige bygg, i tett samspill med Bergen kommune,  sier Frank Ståløy, daglig leder i Åsane Byggmesterforretning.

Byggestart vil være høsten 2024 og byggetiden vil være 24 måneder.

logo
Bjørn Laberg