Aktuelt

Bygger nye Vilberg barneskole

Bildet: Den nye skolen skal stå ferdig i mai 2024 og bygges som en 3-parallell skole med flerbrukshall. Illustrasjon: Filter arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: HENT og Eidsvoll kommune ha signert kontrakt for prosjektering og bygging av nye Vilberg barneskole.

Av Bjørn Laberg

Avtalens verdi er på 376,8 millioner kroner inkludert merverdiavgift og signering av kontrakten markerer en viktig milepæl for skoleprosjektet. 

Grønn struktur

Den nye skolen skal stå ferdig i mai 2024 og bygges som en 3-parallell skole med flerbrukshall. Skolen er klargjort for utvidelse til 4-parallell. Uteområdet blir en sentral ramme for livet i og rundt nye Vilberg skole, både for elevene, personalet, besøkende og nærmiljøet eller. Det legges til rette for en grønn struktur, med et stort bilfritt areal for lek og opphold. Utemiljøet er organisert slik at rolig lek og undervisning skjer i umiddelbar nærhet til skolebygget, mens de mer aktive sonene ligger lenger ut i anlegget. Utearealet er variert og legger til rette for alle typer aktiviteter, fra ballsport og sykling, til rolige samtaler og spaserturer i det flotte anlegget. Det er også lagt til rette for at undervisningen enkelt kan flyttes ut i friluft.  

Inspirert av låvebygninger

Skolen er planlagt for trygg henting og levering av barn og myke og harde trafikanter er adskilt i anlegget. Det er også lagt godt til rette for kollektivtransport. Selve skolen bygges som et tun med flere bygningsvolumer rundt en felles akse. Utseendemessig er bygningene inspirert av nærliggende låvebygninger og det er tatt grep for å sikre at idrettshallen ikke blir en dominerende faktor i forhold til omgivelsene. Prosjektet bygges med en miljøvennlig materialpallett, med utstrakt bruk av massivtre og trevirke, både innvendig og utvendig. I flerbrukshallen bygges det en flate tilsvarende en full håndballbane, med tribune over garderobeanlegget og eget publikumsareal. 

Bildet: Utseendemessig er bygningene inspirert av nærliggende låvebygninger og det er tatt grep for å sikre at idrettshallen ikke blir en dominerende faktor i forhold til omgivelsene. Illustrasjon: Filter arkitekter  

Byggestart august 2022

I tillegg blir det en egen aktivitetssal tilpasset dans, fekting, kampsport osv. Det etableres totalt 6 elevgarderober og tilhørende lærer- og dommergarderober. Elevene kan gå tørrskodd fra skolen til flerbrukshallen og andre besøkende kan gå direkte til idrettshallen via en egen, godt definert inngang fra festplassen. Oppstartsmøte for regulering ble avholdt mandag 9. august, reguleringsprosessen er estimert ferdigstilt vår 2022 og byggestart er planlagt august 2022. I den kommende perioden vil det jobbes med videreutvikling av prosjektet til forprosjekt og detaljprosjektering. Forprosjektet skal ferdigstilles i løpet av Q1 2022.  

FAKTA:

Fylke: Viken

Kommune: Eidsvoll

Tiltakshaver: Eidsvoll kommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Totalentreprenør: HENT AS

RI Reguleringsplan: Asplan Viak AS

Verdi: 376,8 millioner kroner

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.