Aktuelt

Bygger ny barnehage for Klepp kommune

Bildet: Nye Sporafjell Barnehage. Illustrasjon: JOB Arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: Kruse Smith har signert kontrakt med Klepp kommune på Jæren om å bygge den nye Sporafjell Barnehage.

Kontrakt om ferdigstillelse ble inngått på bakgrunn av en design&build konkurranse, hvor Kruse Smiths løsningsforslag var det som svarte best til kravene i konkurransen. Den nye barnehagen vil få en bygningsmasse på totalt 2153 kvm og vil få gode ute- og inne fasiliteter til å aktivisere 150 barn på beste måte.

– Vi ser veldig fremt til å skulle bygge ny barnehage på Klepp. Gode barnehager er viktig, både for barna og de voksne. Sammen med JOB Arkitekter har klart å forstå brukernes behov godt og omgjøre dem til gode, byggbare løsninger. På Sporafjell Barnehage skal det bli godt å være for små og store, sier Kristin Stømer Frafjord, Kruse Smiths regiondirektør.

Det var særlig løsningen med et kompakt bygg og stort uteareal for barna som gjorde at Kruse Smiths forslag begeistret juryen hos Klepp kommune.

– Vi har satt oss ambisiøse mål for denne barnehagen, både når det gjelder klima og miljø og når det gjelder å skape gode arenaer for barna. Vi opplever at Kruse Smith har svart svært godt opp på alle disse. Kruse Smith er en svært erfaren entreprenør som vi ser frem til å jobbe sammen i dette prosjektet. I Klepp kommune opplever vi økning i barnefødsler, så en ny, flott barnehage er absolutt på sin plass, forteller Bjørg Wigestrand, eiendomssjef i Klepp kommune.

Økning i antall barn i kommunen har medført at ferdigstillelsestidspunktet måtte skyves ett år frem, i forhold til opprinnelig plan. Kommune og entreprenør har sammen klart å lage gode planer for å opprettholde en strammere produksjonsplan. En ny barnehage er viktig for å kunne opprettholde et godt tilbud for barnefamilier i kommunen.

Den nye barnehagen på Klepp vil være tett på selvforsynt med energi, som hentes fra eget solcelleanlegg. Barnehagen skal i tillegg leveres med 40% redusert klimagassutslipp, målt mot referansebygg. Det løses gjennom blant annet bruk av lavkarbonbetong, energibrønner og fossilfri byggeplass.

– Som entreprenør ønsker vi å bygge miljø- og klimavennlige bygg, og bidra med vår kompetanse for å identifisere de beste klimaløsningene for hvert enkelt prosjekt. At Klepp kommune ønsker å gå videre med våre anbefalte tiltak, inkludert fossifri byggeplass, synes vi er svært positivt for hele prosjektet, sier Kristin Stømer Frafjord.

Arbeidet med Sporafjell Barnehage starter opp i april, og skal være ferdig til sommeren 2023. Kontraktsverdi er ca. 90 millioner kroner.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.