Produktnyheter

Brødrene Sunde as lanserer «Sunde Arctic»

Bildet: Sunde Arctic granulat før og etter ekspansjon

Brødrene Sunde as lanserer ny ekspanderbar polystyren (Isopor) som har 20 prosent bedre isolasjonsegenskaper. Det nye produktet kalt Sunde Arctic, tilbys i to varianter; til isolasjonsplater for alle typer bygg og til formstøpte byggesystemer.

– 20 prosent bedre isolasjonsegenskaper betyr i praksis at det brukes 20% mindre polystyren for å oppnå samme isolasjonsverdi og at 20 prosent mindre isolasjons-volum må transporteres til byggeplass. Nyvinningen er 100 prosent resirkulerbar og kan etter bruk gjenvinnes til nye produkter, skriver Brødrene Sunde as i en pressemelding.

Brødrene Sunde as har etter flere års produktutvikling, etablert et nytt produksjonsanlegg i Ålesund som fremstiller det nye produktet. Sunde Arctic er et sort ekspanderbart polystyrengranulat som pakkes og leveres i oktabiner på 1.150 kg. Sundes kunder bearbeider Sunde Arctic lokalt i sine ferdigvarefabrikker til isolasjonsprodukter for tak, gulv og fasade. Sunde Arctic anvendes bla. i produkter som skal tilfredsstille kravene til passivhus. Sunde Arctic kan anvendes både i nybygg og til renovering av bygg.

– Produktet er allerede i bruk i Sundes isolasjonsfabrikker i 6 land. Bruk av høyeffektiv isolasjon som Sunde Arctic, reduserer CO2 fotavtrykket fra bygninger og bidrar i betydelig grad til at Norge når sine klimamål i henhold til internasjonale forpliktelser, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.