Aktuelt

Bred støtte til ladeklare bygg

Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i Elektroforeningen (foto: EFO)

Regjeringens forslag om å at alle nye bygg skal gjøres ladeklare får bred støtte. Forslaget vil spare eiere av bygg og boliger for kostnader til ladeanlegg, og gi flere tilgang på ladeløsning.

Det skriver Elektroforeningen og 12 andre organisasjoner i en felles uttalelse.

Regjeringen vil endre TEK17

Regjeringen foreslår endring i byggeteknisk forskrift (TEK17) for å gjøre bygg ladeklare for elbiler. Forslaget går i korthet ut på at nye bygg skal gjøres ladeklare ved at det legges føringsveier for elektrisk infrastruktur. Dermed kan eiere og brukere av bygg enkelt bygge ut ladeanlegg etter behov. Kravet vil også gjelde ved større ombygging av eksisterende bygg.

Forslaget er en oppfølging av et anmodningsvedtak (nr 717) fra Stortinget i 2017.

Viktig for bygg med mange brukere

Mange nybygg leveres med ladeløsninger i dag, forteller næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.

– Store deler av markedet etterspør og leverer mulighet for lading av elbil i nye bygg. Likevel er det slik at deler av markedet fungerer dårlig, og flere bygg blir planlagt og bygget uten tanke på ladeløsninger. Det gjelder spesielt bolig- og næringsbygg som bygges og selges såkalt «nøkkelferdige». Der kommer kjøpere sent inn i prosessen, og ofte etter at slike valg er tatt. Det kan også gjelde enkelte bygg hvor planlegging for byggets bruksfase og videre utvikling har vært svak. I slike tilfeller vil det bli en stor ekstrakostnad for eiere og brukere i ettertid når føringsveier og ladeinfrastruktur skal etableres. For disse er forslaget veldig viktig, sier Voie i en pressemelding. 

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Høringsnotatet som er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet (FiBK) på oppdrag for regjeringen, viser at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt at føringsveier tilrettelegges på byggetidspunktet, i stedet for at dette må etableres av brukerne på et senere tidspunkt. Forslaget vil gjøre det billigere å etablere ladeplasser der hvor det er et behov for ladeplasser, og derved privatøkonomisk lønnsomt.

I tillegg til Elektroforenignen har følgende organisasjoner stilt seg bak høringsuttalelsen; Elbilforeningen, NAF, NBBL, Norsk Eiendom, EL og IT Forbundet, Natur og Ungdom, Nelfo, Zero, Bellona, Grønn Byggalianse, Norsk Varmepumpeforening og Huseierne.

Ønsker ladeklare bygg velkommen

Aktørene som har signert høringsuttalelsen ønsker kravene om ladeklare bygg velkommen. Det vil spare eiere av bygg og boliger for kostnader til ladeanlegg, og gi flere tilgang på ladeløsning. Bedre tilgang på ladeløsninger vil gjøre at flere velger elbil, og indirekte kunne ha en klimaeffekt. Vi uttrykker vår støtte til at bygg skal gjøres ladeklare og ber om at endringer iverksettes så raskt det lar seg gjøre.

– Det er lenge siden Stortinget fattet vedtak om at bygg bør gjøres ladeklare – nå er det på høy tid at dette kommer på plass, avslutter Voie.