Nytt om navn

Bravida tar sats i Nord-Norge

Fra venstre: Harald Ås Farstad, eier og daglig leder i AB Elektro AS, Ronny Øvrevik, divisjonsdirektør for divisjon Kysten i Bravida Norge, Daniel Åsheim, eier og prosjektleder i AB Elektro AS og Torfinn Rolandsen, regionsdirektør for region Nord i Bravida Norge.

Bravida styrker posisjonen på elektro med den nordligste lokasjonen, gjennom oppkjøp av AB Elektro AS i Alta.

Bravida inngikk 27. januar avtale om kjøp av 100 % av aksjene i AB Elektro AS i Alta. Dette blir Bravidas nordligste lokasjon i Norden. Kjøpet vil bli gjennomført 1. februar i år. 

– Dette oppkjøpet styrker vårt tilbud til kunder nord i Norge og forsterker vår evne til å levere gode prosjekt- og servicetjenester på elektro betraktelig. Selskapet er også en ledende leverandør til havbruksnæringen i Finnmark og Troms, et spennende segment i markedet, sier regiondirektør for region Nord i Bravida Norge, Torfinn Rolandsen, i en pressemelding.

AB Elektro AS (Angel & Berg Elektro AS) ble etablert i 1997 og gjennomgikk en omorganisering i 2014 da nåværende eiere overtok selskapet. Med hovedkontor i Alta og montørstasjon i Burjord med Troms og Finnmark som arbeidsområde, dekkes et stort nytt geografisk område for Bravida gjennom oppkjøpet. AB Elektro vil bli en del av Bravida Norges region Nord. 

– For oss i Bravida henger dette godt sammen med vår strategi og ambisjon om vekst. Vi er veldig godt fornøyd med at AB Elektro AS blir en del av Bravida, og med den spisskompetansen og innovasjon selskapet med sine utrolig flinke medarbeidere har, ønsker vi AB Elektro velkommen inn i Bravida, sier divisjonsdirektør for divisjon Kysten i Bravida Norge, Ronny Øvrevik.

I dag eies AB Elektro AS 50 % av daglig leder Harald Ås Farstad og 50 % av avdelingsleder prosjekt, Daniel Åsheim, som begge ønsker å være med på reisen videre sammen med Bravida. Ambisjonen er å sikre videre lønnsom vekst gjennom oppkjøpet. 

Selskapet har 32 medarbeidere med høy kompetanse og omsatte for ca. 68 millioner kroner i 2021. Blant selskapets største kunder finner vi store offentlige aktører så vel som privat næringsliv. AB Elektro består av en prosjektavdeling som er totalleverandør innen elektro og tekniske anlegg, en havbruksavdeling som leverer elektrotjenester og en serviceavdeling som tilbyr ramme- og serviceavtaler til nærings- og bedriftsmarkedet. Dette vil bidra positivt til den økte satsingen og fokuset Bravida har på service de kommende årene. 

– Dette oppkjøpet er Bravida Norges første etablering i Finnmark. At vi med dette også vil ha konsernets nordligste avdeling er artig, men det viktigste med kjøpet er at vi får en betydelig posisjon som leverandør til havbruksnæringen, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

– Da vi begynte å gjøre oss noen tanker om salg av selskapet, så vi oss raskt ut Bravida som det selskapet vi ønsket å selge til. Det har vært en spennende reise hit, og jeg gleder meg til utviklingen og fortsettelsen videre som en del av Bravida, forteller deleier og daglig leder av AB Elektro AS, Harald Ås Farstad.