Hovedside

Bravida Norge tar inn 140 nye lærlinger i 2021

Bildet: Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. Foto: Erik Burås/Studio B13

Lærlinger og lærlinginntak er høyaktuelt i Norge og så mange som 21 600 elever i hele landet har søkt om læreplass i 2021. Bravida Norge har et mål om å ta inn hele 140 lærlinger i år.

Norge trenger mange flere fagarbeidere, og svært mange bedrifter trenger yrkesfaglige medarbeidere. Som lærebedrift bidrar Bravida til å dekke etterspørselen etter fagutdannede, og sikrer markedet fremtidige medarbeidere med viktig og riktig kompetanse, samt gir elever som velger yrkesfag mulighet til å fullføre utdannelsen sin. 
 
– Inntak av lærlinger er viktig både for bedriftene, bransjen og ikke minst for alle elevene som avslutter videregående fagutdanning i disse dager. Undervisningen i pandemiperioden har vært tilpasset smitteverntiltak, noe som har ført til mindre praksis og endret undervisningsopplegg. Derfor er det viktigere enn noen gang å tilby lærekontrakter til avgangselevene, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge i en pressemelding.

Bravida tar inn lærlinger på alle fagområdene våre i store deler av landet, og har et mål om å ta inn like mange lærlinger som i fjor, hvor vi tok inn hele 145 lærlinger. Til sammen er det nå 320 lærlinger i Bravida Norge. 
 
– Bravida har alltid tatt inn mange lærlinger og ser på dette som en viktig rekrutteringsplattform for å sikre gode fagarbeidere for fremtiden. Vi ansetter rundt 140 lærlinger innenfor de tekniske fagene i år og ønsker disse velkommen rett etter sommeren. 

Bakke vil også komme med en sterk oppfordring til sine kollegaer generelt i byggebransjen:

– Mitt håp er at vi skal klare å ta inn enda flere for å sikre at mange av de flinke ungdommene som nå avslutter skoleåret skal få fullført fagutdanningen sin ute i bedrift. Jeg oppfordrer alle aktørene i byggebransjen til å gjøre det de kan for å sikre lærekontrakter til de som nå er ferdig med videregående, sier Bakke avslutingsvis.