Nyheter

Borettslagsprisene økte 3,9 prosent i andre kvartal

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Økningen i andre kvartal var sterkere enn det som forklares av normale sesongvariasjoner. 

Venter fortsatt prisvekst

 – Borettslagsboligene har økt mye i pris det siste kvartalet, godt over det som forklares av normale sesongvariasjoner, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

En borettslagsbolig kostet i gjennomsnitt 4,1 millioner kroner i andre kvartal, det er 1,7 prosent mer enn på samme tid for et år siden.

– Prisutviklingen i andre kvartal har vært nokså likeartet i de ulike regionene vi måler. Forventninger om at rentetoppen er nådd har trolig løftet boligprisene i første halvår i år. Flere faktorer peker i retning av at boligprisene vil øke fremover. Det er utsikter til høy nominell lønnsvekst i år og arbeidsledigheten er lav. Vi venter at boligprisveksten fortsetter de neste månedene, men i et roligere tempo enn vi har sett i første halvår, avslutter Midsem.

Nøkkeltall
Gjennomsnittlig totalpris: 4.100.000Endring i totalpris fra Q1 2024: 3,9 prosent
Gjennomsnittlig kjøpesum: 3.840.000Endring i totalpris fra Q2 2023: 1,7 prosent
Gjennomsnittlig fellesgjeld: 260 000Andel fellesgjeld av totalpris: 6 prosent
4719 omsatte boliger i utvalget
logo
Bjørn Laberg