Produktnyheter

BLÜCHER Connected Roof

Connected Roof kan installeres som et frittstående system eller integreres med dine bygningsstyringssystemer (BMS) som gir en enkel oversikt over anleggene dine.

Med BLÜCHER Connected Roof kan du minimere risikoen for skade på konstruksjoner, produksjon, lager, kommersielle tomter eller lageranlegg og samtidig øke takets levetid.

Kjenner du virkelig ytelsen til taket ditt? Om avløpet er tett? Eller om du har vannoppsamling?

Enkel installasjon av den trådløse skjermen gjør det mulig for Connected Roof å oppdage vannnivåer og temperaturer på taket og varsle deg umiddelbart så snart tømming av avløp eller andre ytelsesproblemer oppstår – noe som gir økt sikkerhet, mer forutsigbart vedlikehold og reduserte vedlikeholdskostnader.

Connected Roof kan installeres som et frittstående system eller integreres med dine bygningsstyringssystemer (BMS) som gir en enkel oversikt over anleggene dine.

Connected Roof fordeler:

• Enkel tilgang til informasjon
• Trådløs overvåking
• Sikkert tak gjennom dårlige værforhold
• Enkel installasjon
• Reduser vedlikeholdskostnadene
• Sparer arbeidskraftkostnader