Hovedside

– BIM- kompetanse blir stadig viktigere

Bildet: Herman Horsle er nå en viktig BIM-ressurs i E39-prosjektet.

– Det er et stort behov for BIM-kompetanse både på kontor- og ute på anleggsplassen. I den retningen bransjen nå beveger seg, blir etterspørselen bare større og større, sier tidligere elektriker, nå BIM-ekspert, Herman Horsle.

Av Ingolf Sundfør

Horsle har bakgrunn som elektriker, men er nå en viktig BIM-ressurs i E39-prosjektet.

Tegningsløst prosjekt

– Jeg gikk på et BIM-studie på Fagskolen i Oslo, som var rettet mot teknisk installasjon i bygg. Det finnes likevel mange likheter mellom bygg og anlegg, og disse likhetene er ofte grunnprinsippene i digital modellering og kontroll. Anleggsbransjen benytter andre digitale verktøy enn byggebransjen, men det baserer seg på mye av det samme, sier Horsle.
– Jeg fikk anledning til å prøve noe nytt da AF spurte om jeg kunne være BIM-ressurs på E39-prosjektet. Jeg fikk raskt et stort ansvar, nettopp fordi jeg hadde en BIM-utdanning. E39 er vet et stort infrastrukturprosjekt der vi skal bygge 19 km firefelts motorvei, som inneholder brukonstruksjoner, lange tunneler og flere komplekse kryssområder – alt tegningsløst. Det er veldig interessant å være med på dette prosjektet, og på det digitale skiftet som anleggsbransjen nå er inne i, mener Horsle.

700 IFC-modeller

– Jeg fant raskt ut at hvis du har lært deg noen 3D-designprogram, kan du også lære deg flere, og den kompetansen er helt nødvendig. Så har vi også åpne standarder, IFC, dette er veldig viktig på E39, og det var akkurat det vi lærte på BIM-utdanningen. E39 er faktisk delt opp i flere parseller og arbeidspakker, som totalt sett omfavner ca. 700 IFC-modeller. I tillegg hadde BIM-studiet en nær tilknytning til arbeidslivet. Bedrifter selv kom og holdt foredrag om relevante temaer. Disse foredragene ble ofte holdt av tidligere BIM-studenter som har vært i dine sko og lurt på mange av de samme tingene. Dette ble en ekstra inspirasjonskilde under studiet og gjorde oss i stand til å fungere i arbeidslivet fra dag 1, sier han.

– En episode i jobben din nå som tydeliggjør kompetansen du fikk fra BIM-studiet?

– Alle fag og programmer som ble undervist ved BIM-studiet mener jeg er relevant kompetanse. Den brede kompetansen man innehar ved endt studie, gjør at man kan gå rett inn i arbeidslivet og ta gode og hurtige tekniske beslutninger som mange andre kanskje ikke forstår seg på. Jeg kan identifisere origo-problematikk og problemer med strukturen i modellene, noe som er gresk for de fleste andre, sier Horsle.

Entydig og logisk struktur 

– AF er en entreprenør, og en stor del av arbeidet mitt innebærer å bearbeide modellen for videre bruk i produksjon. Modellen representerer arbeidsgrunnlaget og må fremstilles på en slik måte at fagarbeidere skal kunne bygge etter det som er prosjektert. Arbeideren på plassen må lett kunne finne fram til relevant informasjon i modellene. Da må modellene ha en entydig og logisk struktur. Det å kunne tilrettelegge modeller og programmer som skal kunne benyttes på en anleggsplass krever forståelse for hvordan modellen er bygget opp og hvordan man kan dra utbytte av modellen. Jeg har blitt kontaktet av flere kollegaer som har fått oversendt en modell, men som ikke vet hvordan de skal bruke den. Med BIM-kompetanse får man derfor fort en sentral rolle i bedriften som mange er avhengig av – når tegninger nå utfases i fler og fler prosjekter, understreker han.

– Ditt råd til folk som vurderer å studere BIM Anlegg/Infrastruktur? Hvilket behov finnes for fagarbeidere med BIM-kompetanse i denne bransjen?

Kjør på!! Om du har interesse for digitalisering og det å finne morgendagens løsninger så vil jeg absolutt anbefale å søke BIM Anlegg/Infrastruktur. BIM-studiet er ett-årig, og det er et vel brukt år! BIM-kompetansen vil være relevant så lenge du arbeider i bygg- og anleggsbransjen. Du vil kunne arbeide hos entreprenører, konsulenter, byggherrer og kunne spesialisere deg innenfor mange ulike retninger. Du har veldig mange dører åpne for videre yrkesvalg. Det er et stort behov for BIM-kompetanse både på kontor- og ute på anleggsplassen. I den retningen bransjen nå beveger seg, så ser det ut som etterspørselen bare blir større også, avslutter tidligere elektriker, nå BIM-ekspert, Herman Horsle.

Fakta:

• I NHOs nylig offentliggjorte kompetansebarometer legges det vekt på fagskoleutdanning generelt og BIM spesielt, som en etterspurt kompetanse.

• BIM: Bygnings Informasjons Modellering. Bygninger og anlegg blir tegnet i 3D og «spekket» med informasjon som kan brukes på bygge-/anleggsplassen og i drift og vedlikehold.

• IFC: Industry Foundation Classes, åpent format for BIM-modeller.

• Fagskoler: Videreutdanning i BIM («BIM-tekniker») finnes på Fagskolen Oslo og flere andre fagskoler, særlig på Østlandet.

• 1-årig studie BIM-Anlegg/Infrastruktur på Fagskolen Oslo 

Bildet: Klasseromsundervisnng ved BIM-tekniker- linjen, Fagskolen Oslo. Foto: Ingolf Sundfør

 

Bildet: Fra det nye digitale samhandlingsrommet ved BIM-tekniker- linjen, Fagskolen Oslo. Foto: Ingolf Sundfør.