Aktuelt

Bidrar til mer ombruk av byggematerialer

Bildet: Madaster ble etablert i Nederland i 2017, og er nå på plass i fem ulike land. Foto: Madaster

Madaster digitaliserer byggenæringen og bidrar til økt sirkularitet og avfallsreduksjon, samt mer ombruk av byggematerialer gjennom et nytt digitalt register.

Som medlem i fagnettverket buildingSMART Norge vil Madaster dele kunnskap om en mer sirkulær og bærekraftig byggenæring.

– Vi er opptatt av samarbeid for å lykkes med den omstillingen byggenæringen skal gjennom. Medlemskap i buildingSMART Norge er da naturlig for å utveksle kunnskap og nye digitale løsninger, sier Anstein Skinnarland, Chief Technology Officer hos Madaster Norge, i en pressemelding.

– Madaster er en unik digital plattform som leverer innsikt byggeiere, utviklere, arkitekter og tjenesteleverandører har behov for i omstillingen til det grønne skiftet og en mer sirkulær byggenæring. Plattformen kobler BIM, norske produktdatabaser, miljødeklareringer, råvareindeks og andre kilder. På denne måten blir hvert bygg en materialbank med full oversikt over byggematerialer i bygget, og bygget får et materialpass som forenkler ombruk og reduserer avfall. Madaster gir informasjon om sirkularitetsverdien av byggematerialene, den finansielle restverdien og byggets karbonfotavtrykk, utdyper Skinnarland. 

Engasjement for åpne standarder

– Vi er glade for å få med oss en av de ledende digitale plattformene i Europa for økt sirkularitet i byggenæringen. Digitalisering er helt grunnleggende for å lykkes med omstilling av byggenæringen fra lineær til sirkulær økonomi. Nå ser vi frem til kunnskapsutveksling om åpne standarder, sirkularitetsberegning og kvalitetssikring av data i byggenæringen, sier Alessia Bellini, Fagnettverk- og bærekraftsjef hos buildingSMART Norge. 
– Det er naturlig at vi deltar og bidrar til buildingSMARTs arbeid også gjennom fagnettverket her i Norge. Vi ser frem til å dele, lære og bidra til å fremskynde utviklingen, forteller Skinnarland. Han har vært involvert i buildingSMART-miljøet i mange år og forteller at prinsippene om deling og åpne standarder ligger i ryggmargen hans.
 I buildingSMART fagnettverket deltar over 150 norske bedrifter og organisasjoner, og det arbeides med å skape et aktivt norsk økosystem for åpne standarder, bærekraftige bygg og klimakutt.

Om Madaster Norge:
Madaster er en digital plattform for registrering av materialer og produkter i bygg og infrastruktur. Hvert bygg blir en materialbank med oversikt over byggematerialene. Bygget får et materialpass som forenkler ombruk, kjøp og salg, og sirkulært design. Her står sirkularitetsverdien, finansiell restverdi og beregnet kutt i klimagassutslipp. Madaster ble etablert i Nederland i 2017, og er nå på plass i fem ulike land. Høsten 2020 ble Madaster rangert på topp av 40 digitale loggbøker i en global undersøkelse for EU. 

Om buildingSMART Norge:  
buildingSMART Norge er en nøytral interesseorganisasjon som fremmer nyskaping, standarisering og digitalisering i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen for å bidra til en mer bærekraftig byggenæring. Organisasjonen i Norge har over 150 bedrifter og organisasjoner fra alle deler av næringen som medlem, og er en nasjonal avdeling av buildingSMART International. De arbeider for åpne standarder i et livsløpsperspektiv, og er aktivt involvert i
en rekke bærekraftprosjekter og sirkulærinitiativer for å bidra aktivt til det grønne skiftet.