Aktuelt

Betongen gir beskjed når den er ferdig herdet

Bildet: Produktutviklingsprosjektet med å utvikle hardware og software i Maturix for utendørs, plasstøpte konstruksjoner ble tatt opp som et Eurostar prosjekt og støtte med 750.000 euro.

Et to-årig produktutviklingsprosjekt mellom Kruse Smith, NTNU, DTU og Sensohive har resultert i et svært nyttig digitalt verktøy for alle som jobber med betong. Resultatet er et system som overvåker herdeprosessen og betongkvaliteten, og sender ut kontinuerlige oppdateringer

Innsikten gir muligheten for raskere produksjon og bedre fremdriftsplanlegging for entreprenør. En svært nyttig produktutvikling for entreprenører, betongprodusenter og byggherrer.

Etablerte seg raskt

Det danske selskapet Sensohive har siden etableringen i 2014 jobbet aktivt med å utvikle trådløse sensorløsninger til bruk i industrien. I 2017 lanserte selskapet Maturix, som en av det mest avanserte betongovervåkingssensorene i verden. Systemet etablerte seg raskt blant aktører som fabrikkproduserte betongelementer. Produktet ga brukeren eksakt informasjon om herdeprosessen, noe som satte dem i stand til å effektivisere produksjonen. I 2019 etablerte Sensohive prosjektet ConSense. Målet var nå å utvikle systemet til å tåle den røffe behandling og ytre påvirkning som bruk i utendørs, plasstøpt betong medfører.

Bildet: Målet er å utvikle systemet til å tåle den røffe behandling og ytre påvirkning som bruk i utendørs, plasstøpt betong medfører.

På Nye Veiers veiprosjektet E39 Kristiansand Vest– Mandal Øst bygges 19 bruer. Arbeidet utsettes for alt som finnes av vær, fra stekende sol til isende kulde. På oppdrag fra AF Gruppen bygger Kruse Smith alle 19 bruene på veistrekket. Det store og komplekse arbeidet med å bygge disse bruene ble vurdert som en svært egnet forsknings- og utviklingsarena for produktet.

Reduserer overflødig herdetid

– Et prosjekt av denne størrelsen og kompleksitet er en strålende mulighet for teste Maturix for nye markeder. Gjennom prosjektet erfarer vi alle de utfordringene man møter når man støper betong på stedet. Vi får testet kvaliteten og holdbarheten på det fysiske utstyret når det utsettes for regn, snø, kulde og varme. Og vi får testet om systemet klarer å levere alle riktige data til rette personer på rett tid, sier Tobias Ejersbo, CTO i Sensohive.

Gjennom et tett og godt samarbeid mellom Sensohive, Kruse Smith, NTNU og DTU har Maturix blitt grundig testet og kontinuerlig utviklet, og testen er nå bestått. Den sensorbaserte overvåking av utendørs, plasstøpt betong tar digitalisering av byggebransjen ett hakk videre.

– Vi har gjort oss svært gode erfaringer med Maturix i dette veiprosjektet. Systemet gir oss kontinuerlig informasjon om herdeprosessen. Effekten er at vi kan ytterligere optimalisere vår arbeidsflyt og redusere overflødig herdetid, sier Kruse Smiths prosjektleder for veiprosjektet, Asbjørn Stålenes.

Bildet: På Nye Veiers veiprosjektet E39 Kristiansand Vest– Mandal Øst bygges 19 bruer. Det store og komplekse arbeidet med å bygge disse bruene ble vurdert som en svært egnet forsknings- og utviklingsarena for produktet. Her fra Trysfjordbrua, tårn vest.

 Bedre, raskere og enklere

Produktutviklingsprosjektet med å utvikle hardware og software i Maturix for utendørs, plasstøpte konstruksjoner ble tatt opp som et Eurostar prosjekt og støtte med 750.000 euro. Deltakere i prosjektet var danske Sensohiv (DK), Kruse Smith, NTNU og det danske tekniske universitet (DTU). Sammen har de jobbet med reell utprøving og testing, teknisk oppgradering og brukergrensesnitt. Sensohive lanserer senere i år en oppdatert hardware-serie, Gaia, tilpasset bruk og krav erfart i produktutviklingsprosjektet.

– Ved å ta i bruk Maturix så vi at vi kunne øke kvaliteten i vår leveranse. Vi fikk rett og slett flere muligheter. Det er bedre, raskere og enklere», sier Marius Røksland, prosjektingeniør i Kruse Smith

Øker farten i produksjonen

– Gjennom Maturix har vi umiddelbar, digital tilgang til alle pågående støper. Fra kontoret overvåker vi herdeprosessen og kvaliteten. Siden informasjonen vi vår er svært nøyaktig vet vi når vi skal teste betongkvaliteten. Dermed settes vi i stand til å øke farten i produksjonen målt opp mot tradisjonelle metoder. Den åpne plattformen som følger Maturix gjør det mulig for oss å dele data fra pågående støper med vår kunde, vår kundes kunde og leverandører. Tilbakemeldingene fra disse er svært gode, sier Asbjørn Stålesen, prosjektleder i Kruse Smith.

– Samarbeidet med Sensohive, NTNU og DTU i dette programmet har vært både interessant og lærerikt. Som entreprenør er vi svært fornøyd med grensesnittet og det fysiske produktet, og vi vil fortsette å benytte Maturix i fremtidige prosjekter, sier Stålesen.

Bildet: – Systemet gir oss kontinuerlig informasjon om herdeprosessen, sier Kruse Smiths prosjektleder for veiprosjektet, Asbjørn Stålenes.

 

– Svært begeistret

– Å få delta i prosjekter som ConSense er vesentlig i lys av vår strategi om å utvikle brukervennlige og effektive løsninger tilpasset entreprenørbransjen. Samarbeid med entreprenører som Kruse Smith er svært nyttig for oss i et relativt nystartet selskap. Gjennom samarbeidet får vi en innsikt i prosjektene og erfaringer som har stor betydning for vår videre systemutvikling. Vi er svært begeistret over det gode samarbeidet i prosjektet, og ytterligere stolt av resultatet vi fått til sammen. Selv om prosjektet er over vil samarbeidet fortsette, sier Tobias Ejersbo, CTO Sesonivhe.

– Fra et akademisk perspektiv har det vært svært interessant å jobbe sammen med Kruse Smith og Sensohive. I prosjektet har vi jobbet mot å optimalisere herdingsmodeller for betong, og sammen med Sensohive er vi nå i stand til å tidlig forutse når betongen vil være ferdig herdet. Dette setter aktører som Kruse Smith i stand til å tidlig planlegge når forskalinger skal fjernes, og systemet bidrar til å redusere tidsbruk og forbedre planlegging, sier Henrik Madsen, professor ved DTU.

Utviklet rammeverk

– Ved NTNU har vi vært opptatt av å skape et optimalisert design for både programvare og fysisk utstyr. Sammen med Kruse Smith og Sensohive har vi utviklet et rammeverk for hvordan informasjon skal deles mellom ulike aktører i store prosjekter. Deling av riktig informasjon til riktig person til riktig til er vesentlig for slike store prosjekt. Ved å sette brukere i sentrum har vi utviklet et grensesnittdesign som presenterer komplisert informasjon på en enkel og intuitiv måte. Totalt sett har det vært svært interessant å delta i dette Eurostar prosjektet, og spesielt når sluttresultatet ble svært bra, sier Thomas Porateh, professor ved NTNU.

Bildet: Gaia concrete sensor 

Prosjektfakta:
– Prosjektnavn: ConSense
– Prosjektmål: Digitalisere overvåkingsprosessen for betong ved bruk av nye verktøy og metoder
– Prosjektvarighet: 1. mars 2019 – 28. februar 2021
– Prosjektstørrelse: 750.000 euro
– Sponsor: Eurostar
– Samarbeidspartnere: Sensoive (DK), Kruse Smith (NO), NTNU og DTU

Oppsummerte resultater:
– En ny metode for å forutse betongherding og forbedret fremdriftsplanlegging. Dette setter Kruse Smith og andre entreprenører i stand til å forbedre effektivitet og redusere produksjonstid ved betongstøping
– Utvikling av en solid hardware som tåler røff bruk og skiftende værforhold på anleggsplassen
– Detaljerte infoskjermer tilgjengelig for alle parter i prosjektet, også eiere og leverandører