Aktuelt

Belyste viktige tema på NOBB-konferansen

NOBB 2022: Et innholdsrikt og variert program, porsjonert over to dager, trakk over 300 konferansedeltagere. Foto: Pål Engeseth

Årets NOBB-konferanse ble arrangert denne uka. Et innholdsrikt og variert program, porsjonert over to dager, trakk over 300 konferansedeltagere.

Av Pål Engeseth

Administrerende direktør Øyvind Skarholt i Norsk Byggetjeneste sto for åpningen av årets NOBB-konferanse, mens konferansier Eirik Norman Hansen sydde det hele sammen på stødig vis, krydret med humoristiske innslag. 

Konferansen startet med at prognosesenterets sjefsøkonom, Nejra Macic, fortalte litt om markedet fremover, sett fra deres ståsted. De bekrefter at det blir mer prosjektutsettelser fremover. Prognosesenteret fulgte opp med kalkulerte spådommer om renter og strømpriser, og regnet det som sannsynlig at myndighetene kommer til bruke mer av oljefondets milliarder for å løse utfordringer i den norske økonomien, dersom det blir påkrevet.

Videre gikk temaene blant annet ut på inspirasjon og markedsinnsikt, digitalisering, krav om økt effektivitet, innovasjon, bedre og enklere løsninger, NOBB Miljødata, VAVVS møtetorg. En rød tråd gjennom konferansen var også kundereisen.

Uansett andre problemstillinger, klimakrisen er fremdeles størst. Dette vil føre til en rekke krav til endringer i bransjen, og vi vil derfor måtte bruke mer av dagens teknologi for å løse utfordringene. Markedet er også tydelige på at løsningene må være bærekraftige, men i ordet bærekraft er også lønnsomhet noe av svaret.

For Byggfakta var det flere viktige tema som også angår oss. Kanskje det viktigste vi har fått med oss er at data må kunne brukes i samspill med andre. Det må bli enklere å se sammenheng i delingen av data, og datakvaliteten må selvsagt være god. Kundereisen, samarbeidet, og lønnsomhet i bærekraft, er også viktige tema for oss som bedrift.

NOBB konferansen 2022 ga mersmak og vi tror at dette arrangementet vil få enda større tilslutning i årene fremover.