Aktuelt

Balco har tatt grønne grep

Bildet: Fra årsskiftet har Balco AB tatt i bruk Hydro REDUXA, et aluminium som er fremstilt med fornybare energikilder og en produksjonsteknikk som krever mindre energi.

Livssyklusanalysene (LCA) som ble gjennomført i samarbeid med konsulentselskapet Tyréns i 2019 og 2020, viste at balkongprodusenten Balcos største negative klimapåvirkning ligger i forbruket av aluminium.

Ettersom aluminium er en sentral bestanddel i Balco ABs produktløsninger, vil altså et redusert forbruk kunne få stor innvirkning på selskapets klimapåvirkning.

– Denne kjensgjerning medførte et omfattende arbeid som allerede nå har gitt resultater i form av flere tiltak. Fra årsskiftet har Balco AB tatt i bruk Hydro REDUXA, et aluminium som er fremstilt med fornybare energikilder og en produksjonsteknikk som krever mindre energi. Produksjonsmetoden innebærer en reduksjon i utslippene av CO2-ekvivalenter på 50 % sammenlignet med tidligere. Tiltakene i løpet av det siste året har styrket vår grønne profil, men arbeidet med å redusere klimapåvirkningen ytterligere fortsetter naturligvis, sier administrerende direktør Camilla Ekdahl i Balco AB, i en pressemelding.

På produktsiden har også livssyklusanalysene gitt inspirasjon til nytenkning.

– Som et ledd i så vel designendring som fokus på bærekraft har Balco AB utviklet en helt ny balkongluke – TwinView – der vi har klart å erstatte deler av aluminiumprofilene med glass og dermed kunnet redusere behovet for aluminium i lukene med hele 12 prosent. Det første prosjektet med TwinView ble levert i første kvartal 2021, sier Ekdahl avslutningsvis.

Om Balco:

• Startet som en familiebedrift i 1987, i Växjö Sverige.

• Norske Balco AS ble startet i 1997. De er medlem av balkongforeningen, er ISO sertifisert og er et sentralt godkjentselskap.

• Balco har over 400 ansatte i 7 land og er ledende i Norden på balkonger.

• Balco har en totalentreprise, noe som gjør at kunden kun behøver å forholde seg til Balco, gjennom hele prosessen. Fra befaring, planlegging og frem til ferdig montasje.