Nyheter

Bærekraftige byggverk konkurrerer om pris

ZEB Flexible Lab er et kontor og undervisningsbygg i Trondheim tegnet av LINK Arkitektur. Byggherre er NTNU og SINTEF. Foto: Nicola Lolli.

Seks bærekraftige byggverk kjemper om å vinne Statens pris for byggkvalitet.

Alle sektorer må bidra for at Norge skal nå bærekraftmålene innen 2030. Byggsektoren er spesielt viktig for å bidra til miljømessig bærekraft og lavere utslipp. Globalt kommer hele 40 prosent av CO2-utslippene og 40 prosent av avfallet fra byggsektoren.

Statens pris for byggkvalitet har valgt bærekraft som hovedtema for årets pris. Det kom inn 87 forslag på bærekraftige byggverk og nå har juryen valgt ut seks av disse til semifinalen. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak prisen og Direktoratet for byggkvalitet som har ansvar for sekretariatet.

Bærekraftig og med fremragende byggkvalitet
Statens pris for byggkvalitet stiller krav om at kandidater til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.

– For å nå bærekraftmålene må også byggsektoren ta store grep. Vi må redusere klimagassutslippene og ressursene må utnyttes bedre. Mange steder har byggverk blitt revet og erstattet med nye. Nå er det på tide at vi løfter blikket og ser på mulighetene for gjenbruk av både bygningskropper og materialer. Og dersom vi må bygge nytt så må bærekraft være et førende prinsipp. Til dette trenger vi de gode forbildene som vi kan lære av, sier juryleder Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold.

Ydalir skole og barnehage i Elverum er tegnt av Ola Roald Arkitektur. Byggherre er Elverum kommune.
Foto: Ola Roald Arkitektur.

Kandidatene til årets pris
Av de seks prosjektene som kjemper om årets pris vil inntil tre kandidater gå videre til finalen.

– Prosjektene bør ha elementer av bærekraft både økonomisk, sosialt og ikke minst klima- og miljømessig.  Alle de tre dimensjonene er viktige. Byggverkene som nå er i seminfinalen er gode representanter for bærekraftig bygging, på ulike måter. Årets kandidater har et vidt spenn, men med bærekraft som fellesnevner, avslutter Lae.  

Samling er et kulturbygg med boliger i Nord-Odal, tegnet av Helen & Hard. Byggherre er Nord-Odal kommune.
Foto: Sindre Ellingsen.

Kandidatene som juryen skal befare er:

 • Bekkelagsbadet, utendørs badeanlegg i Oslo av Bar Bakke Landskapsarkitekter, byggherre Oslo Havn KF
 • Carpe Diem demenslandsby, sykehjem, bo- og behandlingssenter i Bærum av Nordic Office of Architecture, byggherre Bærum kommune
 • Kristian August gate 13, kontorbygg i Oslo av MAD Arkitekter, byggherre Entra
 • Samling, kulturbygg og boliger i Nord-Odal av Helen & Hard, byggherre Nord-Odal kommune
 • Ydalir skole og barnehage i Elverum av Ola Roald Arkitektur, byggherre Elverum kommune
 • ZEB Flexible Lab, kontor og undervisningsbygg i Trondheim av LINK Arkitektur, byggherre NTNU og SINTEF

Prisen deles ut under Byggkvalitetsdagen i Oslo 30. september.

Kristian August gate 13 er et kontorbygg i Oslo av MAD Arkitekter. Byggherre er Entra. Foto: Kyrre Sundal

Fagjuryen
I fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021 sitter:

 • Erling Lae, leder, tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Oslo
 • Mari Bergset, landskapsarkitekt og daglig leder i Lo:Le Landskap, Tromsø
 • Heidi Bjøru, sivilarkitekt og byplanlegger i Tromsø kommune, Tromsø
 • Eli-Kirstin Eide, professor i interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen, Bergen
 • Bård Kåre Flem, sivilingeniør i iTre, Trondheim
 • Tor Inge Hjemdal, sivilarkitekt og administrerende direktør for DOGA, Oslo
 • Mai Anh Thi Lê, spesialrådgiver i Statsbygg, Oslo
 • Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, leder arkitektavdelingen i Asplan Viak, Kristiansand (vara)
 • Arne Smedsvig, landskapsarkitekt og daglig leder for Smedsvig Landskapsarkitekter, Bergen (vara)

 Carpe Diem demenslandsby er et sykehjem, bo- og behandlingssenter i Bærum tegnet av Nordic Office of Architecture. Byggherre er Bærum kommune. Foto: Bjørbekk & Lindheim.


Bekkelagsbadet er et utendørs badeanlegg i Oslo tegnet av Bar Bakke Landskapsarkitekter. Byggherre er Oslo Havn KF. Foto: Tove Lauluten