Aktuelt

Avinor tildeler kontrakt til Sweco Norge AS

Bildet: Ny storflypass er planlagt på Hauan ved Mo i Rana. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Sweco Norge AS tildelt kontrakt for byggherreorganisasjon i forbindelse med byggingen av ny lufthavn Mo i Rana.

Avinor har valgt å tildele Sweco Norge kontrakten for byggherreorganisasjon i forbindelse med byggingen av ny lufthavn Mo i Rana. Tildelingen gjøres etter en omfattende utvelgelsesprosess med konkurranse mellom fire sterke tilbydere.

Det er besluttet at utbyggingen skal gjennomføres som en samspillentreprise med målpris. For å sikre maksimal gevinst av denne kontraktstrategien har Right Management bidratt i prosessen med å evaluere kompetansen til de tilbudte kandidatene, og deres evne til å fungere godt som team. Alle tilbyderne har gitt positive tilbakemeldinger til konkurranseprosessen, og uttrykt at de setter pris på, og ser en merverdi i de nye metodene som har vært tatt i bruk for å evaluere kompetanse ved denne anskaffelsen.

-Tilbudet fra Sweco Norge AS har det beste forholdet mellom pris og kvalitet med utgangspunkt i konkurransegrunnlagets tildelingskriterier. Gjennom anskaffelsesprosessen har Sweco Norge på en overbevisende måte vist at oppdraget vil gjennomføres etter den standarden Avinor forventer, sier prosjekt og utbyggingsdirektør Erik Krogseth  i Avinor.

LES OGSÅ: Åpner for bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana

God fremdrift i prosjektet

Avinor mottok i sommer tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet fra Statsforvalteren i Nordland, noe som har vært en viktig avklaring for å sikre fremdriften i prosjektet. Som tidligere kommunisert planlegger nå Avinor dialog med markedet vedrørende entreprisekontrakt innen medio september med mål om kontraktsinngåelse første kvartal 2022.

Avinor avventer det formelle oppdragsbrevet fra departementet, som bekrefter Stortingsvedtaket og beskriver hva som skal bygges. Oppdragsbrevet er et viktig fundament for samarbeidsavtalen. Partene startet imidlertid dialogen før sommeren, og arbeidet tas opp igjen nå etter sommerferien.