Aktuelt

Avantor går inn som hovedaksjonær i Slemmestad Brygge

Kystbyen Slemmestad. Foto: TAG arkitekter

Slemmestad Brygge AS har over noe tid søkt etter en partner for å gjennomføre den utvikling som kreves for å skape Kystbyen Slemmestad. Prosessen har ledet frem til at eiendomsselskapet Avantor AS nå går inn som hovedeier i selskapet.

Slemmestad Brygge eier det aller meste av det areal som er dekket av områdeplanen. Med sin umiddelbare nærhet til Oslofjorden er Kystbyen Slemmestad et av de største utviklingsprosjektene i området. Områdeplanen for Slemmestad åpner for 1300 leiligheter og 55 000 m2 næringsareal. Første byggetrinn er Slemmestad Sentrum – Vaterland, innerst i pollen i Slemmestad. Her er alle planer godkjent, og byggestart blir i 2022. Det er godkjent 400 leiligheter og 16 000 m2 næringsareal. Slemmestad Brygge har et tett samarbeid med Asker kommune som er ansvarlig for utbygging av infrastrukturen for den nye kystbyen.

Om Avantor AS
Avantor har i over 25 år stått for den transformasjon Nydalen i Oslo har gjennomgått fra et forurenset industriområde til dagens pulserende bydel med moderne arbeidsplasser, boliger, kultur, undervisning og et attraktivt rekreasjonsområde langs Akerselva.

Selskapet har hele veien hatt fokus på en helthetlig byutvikling og satt hensyn til miljø og bærekraft høyt i våre prosjekter.

Vi har i Nydalen utviklet en egen energisentral for å forsyne eiendommene med miljøvennlig energi og ser frem til å være med på å utvikle Slemmestad med bærekraftige løsninger for nye boliger og arbeidsplasser.

T-banen er svært viktig for utviklingen av Nydalen, og vi ser klare paralleller i den satsingen som nå gjøres for elektrifiserte hurtigbåter mellom Slemmestad og Oslo.

Vårt selskap har erfaring, kompetanse, og den langsiktighet som kreves for å lykkes med store byutviklingsprosjekter. Vi ser frem til å ta dette med oss for å virkeliggjøre planene om Kystbyen Slemmestad. Vi har stor tro på de planene som er lagt for Slemmestad, og at vi vil lykkes med å skape rom for mange nye arbeidsplasser og et levende nabolag for beboerne i 1300 nye boliger.

Øystein Thorup, administrerende direktør Avantor

Om Stalro AS
Stalro har siden 2018 vært største aksjonær i Slemmestad Brygge og har ledet arbeidet med utvikling av kystbyen Slemmestad. Selskapet har medvirket til at områdeplan, utbyggingsavtale og detaljreguleringsplaner er godkjent. Stalro AS fortsetter som aksjonær og Sten-Arthur Sælør vil fortsette som daglig leder av selskapet.

Asker kommune
«Dette er en hyggelig nyhet – og viktig for den videre utviklingen av Slemmestad. Avantor er et selskap med lang erfaring i både byutvikling og næring som også er i front for miljø – og en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ser frem til et godt samarbeid med et langsiktig perspektiv.»

Lene Conradi, Ordfører Asker kommune