Nytt om navn

Atle Gerhardsen er ny toppsjef i Cautus Geo

Bildet: Atle Gerhardsen . Foto: Jørn Grønlund

– Vi gleder oss til å fortsette vekstreisen sammen med Atle og resten av de ansatte, sier styreleder Torkild Hebbert Haukaas.

Cautus Geo er spesialist på geomonitorering. Det handler om automatisk overvåking og varsling av naturfarer, miljø og klima, bygg og anlegg, samferdsel og konstruksjoner.

For to år siden kom Equip inn som majoritetseier. Samtidig ble Odd Sverre Østlie ny toppsjef og investor. – Vi ville ha vekstkapital, profesjonelle eiere og ny kompetanse for å bygge en stor internasjonal gruppe, sier Gerhardsen.

Han ledet selskapet de første 12 årene. Nå er han tilbake som daglig leder i selskapet han grunnla sammen med Lars Krangnes i 2009.

Solid grunnlag

– De underliggende trendene er med oss. Verden skal i økende grad instrumenteres. De siste to årene har Cautus Geo fortsatt veksten. Samtidig har vi styrket grunnlaget for videre vekst både organisk og gjennom oppkjøp. Vi er takknemlige for Odd Sverres viktige bidrag til dette, sier styreleder Haukaas.

Østlie ble ansatt for å lede byggingen av Cautus Geo internasjonalt, blant annet gjennom oppkjøp. Siden selskapet ikke har valgt å gjøre noen oppkjøp, er styret og daglig leder enige om at Østlie fratrer som toppsjef og går over i en rolle som rådgiver og investor.

– Forutsetningene for vekst gjennom oppkjøp endret seg med pandemi, forsyningskrise, krig i Europa, dyrtid og internasjonal renteoppgang. Vi har fortsatt god vekst i Norge, men vi har til nå ikke blitt komfortable nok på oppkjøp som treffer på våre kriterier, sier avtroppende toppsjef Østlie.

Lønnsom vekst

Cautus Geo har 14 år med lønnsom vekst bak seg, også de to siste årene under nytt eierskap og med Odd Sverre Østlie som toppsjef.

– Vi hadde en fin vekst i 2022 og forventer vekst også i år. Og vi har styrket oss på teknologi. Det er derfor lett å gi roret tilbake til Atle når Cautus Geo er i fin utvikling, sier Østlie.

– Vi har vokst og vi skal vokse videre. Vi er derfor fortsatt på utkikk etter kloke hoder for flere åpne stillinger, sier Gerhardsen.

Han vil også trekke veksler på Østlie fremover. – Han er med oss på eiersiden og vil være en sparringpartner, sier Gerhardsen.


Cautus Geo AS har siden 2009 overvåket naturfarer. Vi utvikler, etablerer og drifter ulike målesystemer. Bedriften har som mål å være ledende innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, land, vann, klima og miljø.

logo
Bjørn Laberg