Nyheter

Åsmund Østvold leder næringspolitisk arbeid for Byggmesterforbundet

Bildet: Åsmund Østvold (t.h.) skal lede det politiske arbeidet for Byggmesterforbundet. Her mottar Østvold Byggmesterforbundets Hederstegn under forbundets 100-års jubileum i 2019..

Når Byggmesterforbundet fra årsskiftet på egen hånd skal ivareta egen politikk og samarbeide direkte med NHO, har styret besluttet å engasjere Åsmund Østvold til å bistå i arbeidet.

Som følge av at Byggmesterforbundet går ut av Byggenæringens Landsforening – BNL ved årsskiftet og at man har inngått et direkte samarbeid med NHO for de to neste årene, er det behov for å utvide engasjementet hos tillitsvalgte i dette arbeidet. 

De organisatoriske endringer som nå er gjennomført medfører at man i sterkere grad kan tydeliggjøre den næringspolitiske profilen for å ivareta medlemsbedriftenes interesser i markedet. For å sikre at dette arbeides gis den nødvendige oppmerksomhet, samtidig som Byggmesterforbundet fremover kan konsentrere seg mer om sine kjerneområder og de bransjespesifikke oppgaver, har styret oppnevnt Åsmund Østvold til å være styrets forlengede arm i det næringspolitiske arbeidet.

Østvold har mange år bak seg som tillitsvalgt og har blant annet vært styreleder i Byggmesterforbundet og inntil årsskiftet styremedlem i BNL. Åsmund Østvold er kjent for et særlig stort engasjement for å fremheve håndverksfagenes interesser. Hans ståsted er at dette må baseres på sunne markedsforhold, seriøsitet og best mulig rammevilkår for bedrifter med egne ansatte fagarbeidere og satsning på nye generasjoner fagarbeidere gjennom rekruttering av lærlinger.

– Jeg er meget tilfreds med at Åsmund Østvold har takket ja til å engasjere seg i det næringspolitiske arbeidet for våre medlemmer, sier styreleder Per Ove Sivertsen, i en pressemelding.