Infrastruktur

Asfalt- og betongsatsing i Norge

På Snarum Pukkverk i Vikersund, for asfaltentreprenøren Brani AS, sammenstilles i dag et av Norges mest miljøvennlige asfaltverk

Den tyske produsenten av asfalt- og betongverk, Lintec & Linnhoff, satser i Norge gjennom LLG Nordic AS. Selskapet ønsker spesielt å adressere markedet for små og mellomstore entreprenører.

Lintec & Linnhoff blir dermed den første av de store internasjonale produsentene av asfalt- og betongverk som får en slik tilstedeværelse i Norge. Det er selskapet LLG Nordic AS som blir Lintec & Linnhoffs forlengede arm her til lands.

– De store produsentene av asfalt- og betongverk har alltid behandlet det relativt lille nordiske markedet ganske stemoderlig. Det gjelder særlig små- og mellomstore kunder som bare trenger å kjøpe et eller to asfaltverk over flere år. Det er dette vi skal gjøre noe med, sier Roy Norum, styreleder i LLG Nordic, i en pressemelding.

Norum og folkene bak LLG Nordic har tidligere vært involvert i en rekke selskaper i bransjen, inkludert Finsrud Asfalt, Eiker Asfaltproduksjon og Kito, og etablerte i den sammenhengen egen asfaltproduksjon i 2009 med basis i en Lintec & Linnhoff-løsning.

LLG Nordic har fått ansvaret med å representere Lintec & Linnhoff eksklusivt i både Norge og øvrige nordiske land, og har etablert seg sentralt på Vollen i Asker.

Primæroppgaven er å sørge for kontinuerlig fysisk tilstedeværelse i Norge, med fokus på både salg, og service, slik at kunder alltid har et kompetent, lokalt kontaktpunkt og derigjennom mulighet for personlig oppfølging og rask responstid på lokale vilkår. Det planlegges også etablering av lokale representanter / selskaper i de andre nordiske landene.

– En utenlandsk selger som flyr inn til Norge to ganger i året løser få eller ingen utfordringer for en asfaltentreprenør som har kjøpt eller ønsker et eget asfaltverk. Investerer man derimot i et asfalt- eller betongaltanlegg fra Lintec & Linnhoff får man lokal tilstedeværelse og oppfølging med på kjøpet, som vil gi økt trygghet rundt en slik betydelig investering, sier Roy Norum.

Lintec & Linnhoff er en global markedsleder innenfor asfalt- og betongverk, og har bygd seg opp basert på høy kvalitet, innovative løsninger, miljøfokus for reduksjon av CO2-avtrykk og et modulbasert (standard containere) som gjør både oppbygging, drift og eventuell flytting av verkene relativt enkelt å håndtere.

Lintec & Linnhoff har vært pionér på lavtemperatur asfaltproduksjon (LTA), og resirkulering av brukt asfalt for å drive frem så miljøvennlige løsninger som asfaltproduksjon overhode kan bli.

– Siden vi kan følge opp kundene våre fra i Norge fremfor fra utlandet, er jeg ganske sikker på at vi både kan og vil tilby mer konkurransedyktige priser enn konkurrentene, sier Norum.

Norsk asfaltverk under bygging
På Snarum Pukkverk i Vikersund, for asfaltentreprenøren Brani AS, sammenstilles i dag et av Norges mest miljøvennlige asfaltverk. Lokaliseringen på Snarum styrkes ved at den store forekomsten av svært høy kvalitet tilslagsmateriale har vist seg eksemplarisk for betong- og asfaltproduksjon, med gode mølleverdier og super vedheft.

Det nye høyteknologiske asfaltverket, som er av typen Lintec CSE 3000, vil kunne produsere opptil 200 tonn asfalt per time, med tre tonns mixer og 350 tonn lagersiloer for ferdigprodusert masse.  

Anlegget har integrert skumanlegg for produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA). En fullverdig LTA-enhet gjør at anlegget kan produsere lavtemperaturasfalt, med 35-40 grader lavere produksjonstemperatur enn tradisjonell hot-mix asfalt. Det byr lavere energiforbruk og utslipp samt bedre arbeidsmiljø for asfaltarbeidere.  

Asfaltverkets kan også produsere asfalt med opptil 20-25 prosent innslag av gjenbruksasfalt, med tilhørende betydelige kostnads- og miljøbesparelser. Verket går i tillegg på elektrisitet og fluidisert LPG gass, som gir svært lave utslippsverdier sammenliknet med mange andre asfaltverk som fremdeles drives med diesel. Det finnes også løsninger basert på fyring med pellets, brukt vegetabilsk olje og liknende, men disse har frem til nå vist seg å by på relativt store logistikk- og håndteringsutfordringer som spiser mye av fordelene som oppnås. Disse ligger altså nok litt frem i tid som realistiske alternativer i et økonomisk perspektiv.

– Lintec & Linnhoff ønsker å tilby i norske entreprenører anlegg som produserer asfalt og betong mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektivt, men til en konkurransedyktig pris, sier Roy Norum.  

Asfaltverket til Brani på Snarum er ankommet og vil bli bygget opp februar/mars. Det skulle egentlig vært ferdigstilt før jul, men sammenstillingsarbeidet har blitt noe forsinket blant annet på grunn av karantener og andre begrensninger som følge av delvis nedstengning av samfunnet for å forhindre smitte av Covid-19.

LLG Nordic har også etablert et tett samarbeide med Veiteknisk Institutt for å kunne tilby laboratorietjenester, Tolcon for gass-systemer og Advokat Norum for kontraktassistanse til sine kunder – noe som tas godt imot i kjernemarkedene til selskapet.