Nyheter

Årets skolebygg berømmes for god akustikk

Bildet: Fiona Whittaker ved Torvbråten skole mottok en lyddempende veggabsorbent med trykk i gave fra Halvor Berg, konseptutvikler for lyd og akustikk i Glava.

Nye Torvbråten skole i Asker er kåret til Årets skolebygg og trekkes fram som et prakteksempel på bærekraftig bygg. Ikke minst betyr prioritering av gode lydforhold og riktig akustikk mye for læringsmiljøet.

Skolen har mange spesialrom som sikrer inspirerende læring. De akustiske løsningene i klasserommene har stor betydning for trivsel og arbeidsmiljø.

Dempet lyd i gave

Ved Torvbråten skole har Glava bidratt med både leveranse og ekspertise på blant annet lyd og akustikk. Halvor Berg, konseptutvikler for lyd og akustikk i Glava, understreker at nettopp lydforhold er et viktig element i bærekraftige bygg:
– Akustikken har stor betydning for læringsmiljøet til elevene, og arbeidsforholdene for lærerne. I dette bygget er det lagt stor vekt på naturlige elementer og bærekraft, og god akustikk er en del av dette. Lydforholdene er også en viktig del av den universelle utformingen av skolebygget, sier Berg i en pressemelding.

I forbindelse med kåringen av Årets skolebygg overrakte Halvor Berg i Glava et bilde av skolen trykket på en lydabsorbent, som både dekorasjon og lyddempende funksjon, en påminnelse om at lydforholdene på skolen er avgjørende for god læring.

Lykkelige brukere

Gleden er stor hos de som faktisk bruker skolebygget. Rektor Grethe Hultgren forteller at den gamle skolen var over 40 år. Treverk og lys sørger for at den nye skolen er et behagelig sted å være for elever og ansatte.
– Nå er vi ekstremt fornøyde med den nye skolen. Vi merker godt at massivtre påvirker lydforhold og inneklima. De akustiske løsningene fra Glava har også stor betydning. Treverket og lyset fra alle kanter skaper trivsel for elevene. Vi har spesialrom som fungerer veldig godt. Det er et fargespill i de forskjellige rommene som gjør det behagelig å være der, og uteområdene er skapt for lek og aktivitet overalt. Utearealene brukes av alle, til trening, turer eller lek på ettermiddagene, sier hun.

Et prakteksemplar på bærekraft

Skolen, som er bygd i massivtre i stort omfang, er allerede profilert i en BBC-dokumentar som eksemplarisk miljøbygg. Link Arkitektur har stått for arkitektur og landskapsarkitektur i prosjektet sammen med Veidekke som entreprenør. De understreker at det er natur og bærekraft som har hatt fokus i planleggingen.
– Det er gjort en rekke grep for å ivareta miljøaspektet ved skolen. Skolen er utformet med bakgrunn i naturmaterialer og for å gli godt inn i omgivelsene. Form, plassering og detaljløsninger er utformet med fokus på energibruk og klimagassutslipp, men også det menneskelige behov gjennom et bygg godt tilpasset sine lokale omgivelser og dens brukere», opplyser Link Arkitekter.