Infrastruktur

Åpner RV 7 forbi Gol igjen

Bildet: Byggeleder Bjørn Kristian Bråten i Statens vegvesen under utbedringsarbeidet på riksvei 7 Slettemoen bru ved Gol. Her gjorde ekstremværet stor skade. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen åpner riksvei 7 forbi Gol onsdag morgen. Strekningen har vært stengt på grunn av flomskader etter ekstremværet «Hans».

– Vi er glade for å kunne åpne riksvei 7 Slettemoen bru igjen. Under utbedringsarbeidet har trafikken gått gjennom Gol sentrum, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Fortsatt omkjøring nordover ved Fåvang

E6 forbi Fåvang i Gudbrandsdalen ble åpnet for sørgående trafikk mandag. Nordgående trafikk vil fremdeles være stengt med lokal omkjøring gjennom Fåvang sentrum.

– Det er foreløpig for mye vann i området til at vi kan starte arbeidet med å åpne nordgående løp. Det er til dels store skader på veien. På grunn av vannet vil det tidligst være mulig å starte arbeidet i starten av neste uke, sier Stensrud.

Vær ekstra oppmerksom på omkjøringsveiene

Noen steder går omkjøringene gjennom tettbygde strøk, og andre steder pågår det opprydningsarbeid etter flommen. Der kan framkommeligheten være begrenset.

– Vis hensyn til beboere, myke trafikanter og de som arbeider med vegen. Vær oppmerksom, tilpass farten og kjør etter forholdene, oppfordrer Stensrud.

Han anbefaler alle reisende å sjekke trafikkmeldinger på vegvesen.no/trafikk.  

– Situasjonen kan fortsatt endre seg. Søk oppdatert informasjon hvis du skal kjøre i de berørte områdene – før du starter turen.

Tungtransporten bør kjøre Østerdalen

Selv om riks- og europaveiene er åpne mellom Oslo og Trondheim, er det fortsatt noen omkjøringer via mindre veier som ikke egner seg for tungtrafikk.

– Vi oppfordrer tungtransportørene til å velge riksvei 3 gjennom Østerdalen, både nordover og sørover. Der er fremkommeligheten best, sier Stensrud.

logo
Bjørn Laberg