Nyheter

Åpner for å effektivisere tømmertransporten

Heidi Finstad

Samferdselsdepartementet ønsker å utrede muligheter for å åpne T8-veier for 60 tonns vogntog med mål om en forskriftsendring som vil gi store besparelser for skog- og trenæringen.

Bruksklasse T8 vi si veier som er åpnet for 8 tonns aksellast. Her kjøres det i dag vogntog med totalvekt på 50 tonn. Forslaget innebærer at man kan kjøre vogntog på 60 tonn på disse veiene dersom man har 9 aksler på kjøretøyet. Det er en forutsetning at bruene tåler dette.  

– Dette er et etterlengtet forslag som gjelder ¼ av all tømmertransport, og som vil gi store effektiviseringsgevinster både når det gjelder kostnader, men ikke minst klimaeffekter fordi man får med mer last pr. transport, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien, i en pressemelding.

– I eksempelvis områder som Trøndelag, får dette stor betydning. Dette vil legge til rette for en gradvis innfasing av 8- og 9-akslede vogntog i transportnæringen, mener hun.

– Verdikjeden Skog og Tre har jobbet med dette som mål i flere år, og Skogeierforbundet har gått i front i denne saken. Samarbeid gir resultater, og vi vil gi honnør til Regjeringen som har tatt tak i saken i Dialogforum for skognæringen ledet av Statsråd Bollestad. Målet må være at dette initiativet fra Regjeringen gir resultater og kan tre i kraft i 2022, sier Finstad avslutningsvis.