Aktuelt

Ammerudlia borettslag vant bærekraftpris

Bildet: Fra venstre: Øyvind Bodsberg (OBOS), Birgitte Molstad (OBOS), Jonas Holm (Sintef, på skjerm) Anders Nohre-Walldén (Grønn Byggallianse), Astrid Arnslett (Cicero)

OBOS Bærekraftpris har som mål å vise fram gode eksempler og inspirere andre. I år var det Ammerudlia som vant prisen på én million kroner.

Setra borettslag fikk hederlig omtale.

–  Godt vedlikehold er noe av det mest miljøvennlige vi kan gjøre. Ofte er det de tradisjonelle grepene som gir de beste miljøgevinstene, sier miljødirektør i OBOS Birgitte Molstad.
OBOS Bærekraftpris har som mål å vise fram gode eksempler og inspirere andre. Det var 19 påmeldte til årets pris som alle har utført gode tiltak. 
Fagjuryen bestod av Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse, Jonas Holm fra Sintef og Astrid Arnslett fra Cicerio og Birgitte Molstad.

Helhetlig og langsiktig

– Juryen har lagt vekt på om prosjektene gjør noe ekstra utover vanlig vedlikeholdsbehov. Det mener vi at Ammerudlia borettslag har gjort. De har vist nytenkning og har hatt evnen til å få mye ut av investerte midler. De har gjort en rekke større og mindre tiltak, som samlet gir et imponerende bærekraftsløft, sier juryleder Nohre-Walldén.

– Hovedmålet for styret er at Ammerudlia borettslag skal være det beste stedet å bo og leve for våre beboere. Det som er bra for bygningene og miljøet er som regel også det som er bra for de som bor her, alt henger jo sammen, sier styreleder Anne Elton.

Hva har de gjort?

Borettslaget har lagt ned et stort arbeid med uteområdene sine. Det er etablert frodige løsninger for å håndtere overvann. Det er plantet trær, stauder og busker og laget seks nye møteplasser som inviterer til aktivitet.
De har jobbet med avfallshåndteringsanlegget sitt, inngått avtaler med Fretex og UFF for gjenbruk og kildesortering, skiftet heiser, dører og installert LED-armaturer samt oppgradert til el-billading. De har gjenbrukt gamle og slitte tørkebåsområder med moderne og trygg sykkelparkering.

Dokumentert effekt

Borettslaget har regnet ut at total energibesparelse ved å skifte 24 inngangsdører, inngangspartier, nye heiser og 46 armaturer med LED utebelysning er nesten 500.000 kWh pr år. I tillegg er det estimert en reduksjon i Co2-utslipp tilsvarende 172 900 kg/år.
Oppgradering av utemiljø med beplanting på rundt 1600 kvadratmeter nye arealer som ikke tidligere var beplantet tilrettelegger for biomangfold. I tillegg bidrar det grønne til overvannshåndtering som resulterer i rundt 95 prosent redusert utslipp på offentlig nett.

Setra borettslag på Hovseter i Oslo får hederlig omtale og 50.000 kroner fra OBOS Bærekraftpris. De får blant annet pris for å tenke nytt rundt etterisolering og arealutnyttelse.