Nyheter

Alta omsorgssenter er Årets helsebygg

Alta omsorgsenter. Foto: Roy Gunnar Berg

Prisen for Årets helsebygg 2021 går til Alta omsorgssenter i Alta kommune, som vant foran to andre nominerte prosjekter

KÅRING AV ÅRETS HELSEBYGG
Prisen for Årets helsebygg utdeles av kurs- og konferansearrangøren Nohrcon i forbindelse med den årlige «Temauke om fremtidens omsorgsboliger og sykehjem» med studietur og konferanse, for å hedre de gode eksemplene, slik at andre kan inspireres av dem.

Foto: Roy Gunnar Berg

ETTER DEN OFFENTLIGE AVSTEMNINGEN GIKK PRISEN I 2021 TIL ALTA OMSORGSSENTER I ALTA KOMMUNE FORAN TO ANDRE NOMINERTE PROSJEKTER.

DE 3 NOMINERTE PROSJEKTENE TIL PRISEN:
• Alta omsorgssenter, Alta kommune
• Biri omsorgssenter, Gjøvik kommune
• Lindelia sykehjem og omsorgsboliger, Bærum kommune


Foto: Roy Gunnar Berg

JURYEN UTTALTE OM ALTA OMSORGSSENTER:
«Alta omsorgssenter er et veldig stort anlegg, men på grunn av sin arkitektoniske utforming oppleves det ikke dominerende. Anlegget er godt tilpasset tomten og nærmiljøet. Bygg C skiller seg positivt ut med sin organiske form.»
«Alta omsorgssenter framstår med god kvalitet, utstrakt bruk av tre og neddempet, noe som passer for målgruppen. Utformingen med bygninger med gårdsrom gir god funksjonalitet både inne og ute.» «Stort bygg, med gode miljøtiltak gjennom bla bruk av massivtre og miljøtiltak som gir lavt CO2 avtrykk. Mange funksjoner i samme bygg som kan gi en fordel i drift. Godt plassert i terrenget. Gode høyder inni bygget, gir åpenhet og godt innemiljø.»


Foto: Roy Gunnar Berg

BJØRN ATLE HANSEN, RÅDMANN I ALTA KOMMUNE, SIER:
«Vi er utrolig stolte over å være vinnerne av årets helsebygg 2021, og vi er stolte over Alta omsorgssenter. Vi har investert i underkant av en milliard kroner. Det var i utgangspunktet et risikoprosjekt, men vi ser allerede positive effekter av nybygget. Det er Alta kommunes største investering noensinne, og det er den største omleggingen av tjenestetilbud som er gjort, vi mener at vårt omsorgstilbud er bedre rustet for å møte fremtiden nå.»

FAKTA OM KÅRINGEN:
– Forslagene ble sendt til Nohrcon
– Juryen vurderte forslagene og nominerte 3 prosjekter.
– En offentlig avstemning bestemte hvem som vant.
– Prisen deles ut tredje år på rad i Norge.


Kilde: Stein Halvortsen Arkitekter

FAKTA OM ALTA OMSORGSSENTER:
– Hvor: Alta, Troms og Finnmark
– Type: Omsorgssenter med 60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser
– Byggeform: Nybygg i massivtre
– Ferdig: 2020, innflyttning og åpning februar 2021
– Areal: 25 190 m²
– Anleggssum: Ca 980 MNOK


Foto: Roy Gunnar Berg

TEAMET BAK ALTA OMSORGSSENTER:
– Byggherre: Alta kommune
– Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter AS
– Totalentreprenør: PEAB Bjørn Bygg
– Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
– Ingeniører: Visti, Ny Struktur AS og OsloTre AS
– Andre involverte: Lysdesign ÅF Advansia

Foto: Roy Gunnar Berg

JOHN HELLAND, KOMMUNALLEDER HELSE OG SOSIAL, ALTA KOMMUNE, SIER:
”Som prosjektansvarlig for Alta kommune vil jeg si at nå må vi koste på oss å være litt stolte. Kombinasjonen av gode arkitektoniske løsninger og spennende og klimavennlige byggemetoder, har gjort AOS til en vinner i konkurransen. Det er rett og slett tøft! Både prosjektledere i kommunen, entreprenørene, arkitektene og alle arbeidsfolkene trenger skryt for det som er gjort.
Som brukere av det nye bygget er vi også kjempefornøyd, så når vi nå til høsten skal foreta en etterlengtet offisiell åpning, er det enda mer å feire!”

Foto: Roy Gunnar Berg

STEIN HALVORSEN, ARKITEKTFAGLIG LEDER OG HOVEDEIER I STEIN HALVORSEN ARKITEKTER, SIER:
”Kontoret er utrolig stolte av prosjektet og det er stor glede å motta kåringen. Vi søker alltid å skape bygg som oppleves som et godt sted å være for brukerne, og har med Lysning (AOS) lykkes med å skape en god ramme for et godt liv på et omsorgssenter. Vi takker alle våre samarbeidspartnere hos PEAB Bjørn Bygg, landskapsarkitektene i Bjørbekk & Lindheim, ingeniørene i Visti, Ny Struktur og OsloTre, og ikke minst byggherre, med prosjektleder Johan Fredrik Nilsen ved roret, som ga oss muligheten og rommet til å utvikle et anlegg og arbeidsplass som måtte tilpasses beboerne, nærmiljøet og byen Alta. I de 5 årene det tok fra de første strekene til de første brukerne kunne flytte inn, har mange medarbeidere på vårt kontor bidratt med flott innsats. Vi er takknemlig for deres bidrag til et flott resultat, og vi håper at både ansatte og beboere er fornøyd med Alta omsorgssenter.”

VINNEREN: NORD-NORGES STØRSTE OMSORGSSENTER OG MASSIVTRE BYGG
Alta kommune har fått et helt nytt omsorgssenter – et av landets største. Det er i alt 5 sammenhengende bygninger med forskjellige avdelinger – både dagsenter, fellesfunksjoner, sykehjem, omsorgs- og ungdomsboliger.
Ved hovedinngangen ligger dagsenteret med kafé, forsamlingssoner og servicefasiliteter som frisør og lege. Dagsenteret er prosjektets ansikt utad, det som megler mellom byens befolkning og beboere. De skråstilte bygningsvolumene, dagsenterets arkitektoniske uttrykk og detaljutformingen av fasadene der hvert beboerrom har sitt karnapp, sørger for at
senteret ikke fornemmes som et institusjonsbygg.
Det store omsorgssenter er brutt opp i mindre selvstendige bygninger med tilhørende skjermede gårdsrom. Det gir en følelse av hjemlighet – en viktig parameter fra arkitektkonkurransen til ferdig bygg. Der er gjort stor bruk av tre i prosjektet i både vegger, gulv og tak, og man fornemmer lukten og lyden av tre – litt som å være i en tømmerhytte.
Uterommene og naturen er en viktig faktor. Kierkegaards tese om å ”gå seg frisk” har vært ledestjerne i prosjektets eksteriør så vel som i interiør. Man kan spasere i de store hagene ute eller i ganghallene rundt atriene innendørs. De utvendige atriene danner beskyttede rom, hvor man også kan nyte naturen.
 Foto: Roy Gunnar Berg

NESTEN 800 STEMTE I ALT – ALTA OMSORGSSENTER BLE ROST FOR:

 • ”Arkitektonisk tilpasset miljøet. Vakkert og innholdsrikt.”
 • ”Bygget utstråler varme. Det har en flott beliggenhet. Store og åpne vinduer som gir lys og utsyn som er utrolig viktig.”
 • ”Design, størrelse, presentasjonen av prosjektet. Viktig bygg for regionen.”
 • ”Det desidert mest miljøvennlige og vakre prosjektet, satt inn i en arktisk kontekst.”
 • ”Det er et fantastisk bygg både for beboera og ansatte.”
 • ”Det er et høyteknologisk bygg med teknologi som ikke finnes andre plasser i landet.”
 • ”Et flott bygg i massivtre som i hovedsak er gjennomført med egne lokale ansatte. Verdiskapning i alle ledd.”
 • ”Fantastisk flott bygg med mange funksjoner samlet under samme tak.”
 • ”Fargene, detaljene, helheten. Fantastisk fint.”
 • ”Fint og nytenkende mtp levedyktighet, konstruksjon, estetikk.”
 • ”Fokuset på träfasad i kombinasjon med fokus på co2-avtrycket och modern design gör att jag röstar på Alta.”
 • ”Fordi de har klart å skape et hjemlig lite minisamfunn for mange pasientgrupper, der alle kan møtes på tvers av
 • hverandre, og med så mye fagkompetanse under samme tak føles det trygt for de ansatte.”
 • ”Har besøkt Alta Omsorgssenter og falt pladask, bokstavelig talt. Utformingen av de ulike avdelingene og fargebruken
 • er så nydelige. Et fantastisk bygg som fortjener en medalje.”
 • ”Jobber selv der, veldig fint bygg.”
 • ”Meget fint bygg og med gjennomtenkte løsninger med hensyn til syke og eldre. Luftig og flott. Og ivaretatt pasienter og
 • ansattes behov. Ett godt eksempel til etterfølgelse andre steder i landet.”
 • ”Spennende med bruk av massivtre som gir helse, trivsel og miljøgevinst. Tipp topp!”