Aktuelt

AF signerte sykehusavtale

Nytt sykehus Drammen. Ill. Link Arkitektur

AF Gruppen skal sørge for tett hus på sentralbygget til Nytt sykehus i Drammen. Nå er kontrakten signert.

På vegne av Helse Sør-Øst signerte prosjektorganisasjonen Nytt Sykehus i Drammen torsdag 4. februar kontrakt med AF Gruppen for utførelse av tett hus på sentralbygget. Avtalen har en verdi på 285 MNOK ekskl. mva.

–    Vi er fornøyde med responsen vi har fått konkurransen, vi mottok fem gode tilbud. Vi har klart å lande en kontrakt hvor planlagte løsninger blir realisert innenfor de økonomiske rammene vi har. I forhandlingene har vi fått en bekreftelse på at konseptet kan realiseres innen oppsatte tidsrammer. Vi ser frem til videre samarbeid med AF Gruppen, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne fra prosjektorganisasjonen Nytt Sykehus i Drammen, i en pressemelding.

Arbeidene skal starte opp i januar 2022, og omfatter prosjektering og utførelse av fasader i fasadetegl og aluminium, glassfasade samt taktekking på sentralbygget på sykehuset. Sentralbygget består av behandlingsbygget, poliklinikkbyggene, sengebygget og servicebygget. Deler av leveransen vil bli gjennomført med prefabrikkerte fasadeelement. Leveransen inkluderer også glassgaten som binder de enkelte byggene i sentralbygget sammen. Arbeidene skal ferdigstillelse i august 2023.

– Det nye sykehuset vil gi et vesentlig bedre helsetilbud til innbyggerne i regionen, og vi er glade for å bidra i denne prosessen. AF Gruppen er allerede i gang med flere oppdrag på sykehuset. Nå ser vi frem til å ta fatt på denne entreprisen og fortsette det gode samarbeidet med Helse Sør-Øst, Morten Midtskog, direktør for AF Bygg Østfold.