Aktuelt

AF-gruppen skal bygge Vikingtidsmuseet

Bildet: Det nye museet skal inneholde publikumsrettet samling av gjenstander fra Vikingskipsmuseet og fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, samt funksjoner for forskning og konservering. Illustrasjon: AART architects

AKTUELLE PROSJEKTER: Statsbygg har signert kontrakt med AF-gruppen for det som skal bli det nye museumsanlegget for vikingtidssamlingen på Bygdøy i Oslo.

– Det nye museumsanlegget blir verdens største og mest innholdsrike om vikingtiden. Bygget blir en verdensattraksjon, som vil gi publikum en unik mulighet til å oppleve verdens best bevarte vikingskip. Med denne kontrakten på plass kan vi starte planlegging av selve byggingen, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Bildet: Direktør Birger Kristiansen i AF Byggfornyelse (tv) og byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg signerte kontrakten for Vikingtidsmuseet i Statsbyggs hovedkvarter i Oslo.

 Statsbygg er byggherre for Vikingtidsmuseet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Byggestart er i 2022 og planlagt åpning av museet er i 2026.

Prosjektet har spektakulær arkitektur, men også utfordrende grunn- og betongarbeider, strenge krav til miljø, inneklima og sikring av skjøre gjenstander. På grunn av prosjektets mange særtrekk har Statsbygg valgt å gjennomføre dette i en såkalt samspillsentreprise, der Statsbygg og AF Gruppen sammen skal utvikle prosjektet.

Kontrakten, som er estimert til 870 millioner kroner, gjelder for et 9300 kvadratmeter stort nybygg, som skal ligge i direkte tilknytning til dagens vikingskipsmuseum. Foruten å huse vikingskipene og andre gjenstander skal nybygget også inneholde en restaurant, laboratorier med tilgang for publikum og et forskningssenter.

– I konkurranse med fire andre ble AF-gruppen valgt med grunnlag i deres gjennomføringsplan og solide erfaring, også fra andre samspillsprosjekter. I et krevende byggeprosjekt som dette, er det viktig for oss som byggherre å ha en god og erfaren entreprenør å spille på lag med, sier Tunstad.

Hele museumsanlegget blir totalt drøyt 13.000 kvadratmeter, tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipsmuseet. Det nye museet skal inneholde publikumsrettet samling av gjenstander fra Vikingskipsmuseet og fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, samt funksjoner for forskning og konservering.

Bildet: Det buede nybygget vil koble seg på dagens korsformede vikingskipmuseum. illustrasjon: AART architects

FAKTA:

Tiltakshaver: Kunnskapsdepartementet

Bruker: Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum

Byggherre: Statsbygg

Arkitekt: AART architects

Rådgivere: Brekke & Strand, DIFK, MG Engineering, Multiconsult og Norges Geotekniske Institutt

Brutto bygningsareal: 13.100 kvadratmeter (3.800 eksisterande museum og 9.300 nybygg)

Byggestart/Ferdigstilling: 2022/2026

Kostnadsramme: 2,1 mrd (01.07.2020)

Kostnadsramme brukerutstyrsprosjektet: 268,6 mill (01.07.2020)

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.