Aktuelt

AF Gruppen bygger 258 leiligheter på Løren

Bildet: AF Gruppen skal bygge leiligheter for Eiendomsplan og USBL på Løren i Oslo. Ill. Eiendomsplan/OBOS

AF Gruppen skal bygge leiligheter for Eiendomsplan og USBL på Løren i Oslo. Prosjektet har en verdi på 709 MNOK eks. mva.

Lørenveien 51 AS er eid av Eiendomsplan (70%) og USBL (30%). Prosjektet som har fått navnet «Gregers Kvartal» ligger midt mellom nye Løren T-banestasjon og boligprosjektet «Brødfabrikken». Like i nærheten ligger det populære boligprosjektet Krydderhagen, som AF Gruppen har vært med å utvikle og bygge.

Gregers Kvartal består av 258 leiligheter fordelt på seks bygg på seks til åtte etasjer. Boligene er gruppert mot hvert sitt uterom der det er lagt vekt på gode solforhold og utsikt. I tillegg til leiligheter omfatter avtalen bygging av barnehage, næringsarealer og underliggende parkeringsgarasje med bodareal og tekniske rom. Totalt 33.300 m2 BTA.

– Dette blir et flott boligprosjekt med både barnehage, næringslokaler og nærhet til T-bane. Det er lagt vekt på gode uterom med gatetun som både legger til rette for aktivitet og som knytter området sammen med øvrig omgivelser. Vi gleder oss til å samarbeide med Eiendomsplan og USBL om å gå i gang med prosjektet, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en pressemelding.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Salgsstart er første kvartal 2021. Det er planlagt igangsetting av rivearbeider i andre kvartal 2021 og byggestart i fjerde kvartal 2021. Ferdigstillelse av prosjektet forventes i tredje kvartal 2024. Det er tatt forbehold om styrets endelige godkjenning før igangsetting