Aktuelt

Advarer mot ukultur og økt konfliktnivå

Bildet: Trygve Løvås er daglig leder i Kongsberg Entreprenør AS og har 30 års erfaring i bransjen. Han har også hatt tillitsverv i MEF i Buskerud. Nå vil han ta et oppgjør med HENT, som etter Løvås sin oppfatning har en lang vei å gå, når det gjelder evnen til samarbeid.

Det kan gå hardt for seg når hovedentreprenører skal innhente tilbud fra underentreprenører. Juridisk avdeling i MEF må håndtere langt flere konfliktsaker nå enn tilfellet var for fem til 10 år siden.

Av Odd Borgestrand

Årsaken er i mange tilfeller ulik tolkning av selve kontraktsutformingen. Byggfakta har fått tilgang til epost-utveksling mellom entreprenørselskapene HENT AS og Kongsberg Entreprenør AS. Begge selskapene er medlemmer av Maskinentreprenørenes Forbund, og tonen er skarp.

«Målet dere har er å ta livet av underentreprenørene som dere skal ha med dere på ulike prosjekter, og det greier dere sikkert denne gangen også.» Dette var ett av budskapene daglig leder i Kongsberg Entreprenør As, Trygve Løvås, sendte til sine kolleger i HENT AS i slutten av november i fjor.

Prosjektutvikler og entreprenør

HENT baserer seg på innkjøp fra underleverandører, og flere MEF-medlemmer Byggfakta har snakket med stiller spørsmålstegn ved om HENT egentlig burde være medlem i forbundet. Selskapet markedsfører seg som prosjektutvikler og entreprenør, som er blant de fremste i landet på bærekraft og samhandling. Selskapet omtaler seg selv også som solid, attraktiv og nyskapende.

Selskapet har utviklet en forretningsmodell som går under navnet «Totalverdi».  Det betyr at HENT satser på totalentrepriser og baserer seg på avtaler med underentreprenører som utfører den praktiske jobben på anlegget. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Horten, Hønefoss, Brumunddal, Ålesund og Bodø. Selskapet er også etablert i Sverige og Danmark og konsernet omsetter for snaue 10 milliarder kroner. HENT har bygd Mjøstårnet i Brumunddal og er tildelt kontrakten fra Statsbygg til å bygge statsministerens kontor og UD i det nye regjeringskvartalet.

Står for ukultur i bransjen?

Daglig leder i Kongsberg Entreprenør mener det er viktig å få stanset den ukulturen som blant annet HENT bringer med seg inn i bygg- og anleggsbransjen. Dette er bakgrunnen for at selskapet nå ønsker å gå offentlig ut og advare mot samarbeid med HENT.
Kongsberg Entreprenør er en typisk MEF-bedrift som tilbyr tjenester innen grunnarbeider både for private og offentlige utbyggere. Selskapet ble etablert i 2005, men innehaveren Selskapet, med sine 65 medarbeidere, omsatte for 260 millioner kroner i 2019.

Konflikter kan oppstå

Etter henstilling fra konserndirektør HMS og Kommunikasjon i HENT, Endre Persen, har Byggfakta valgt å anonymisere navnene på sentrale medarbeidere i HENT i forbindelse med en epostutveksling som Byggfakta har fått tilgang til. Det var en frisk epostutveksling mellom Kongsberg Entreprenørs Trygve Løvås og en leder i HENT AS, i forbindelse med tilbudsinnhenting på grunnarbeider ved det nye sykehuset i Drammen:
«-Byggebransjen er sammensatt via mennesker og det kan skje konflikter mellom mennesker, men det må løses via god kommunikasjon. Vi jobber kontinuerlig med relasjonsbygging og konfliktløsning med våre underentreprenører. Det har jeg prøvd ved å ta en telefon til deg, men du takket nei og kastet alle bruene siden du står med mailen din 100 %. Det respekterer vi. Det jeg kan si er at vi har et tilfredsstillende nivå når det gjelder troverdighet i markedet.»

Ingen ytterligere kommentarer

– Vi beklager at Kongsberg Entreprenør AS har en negativ opplevelse av vår kommunikasjon i det aktuelle prosjektet. Vi har kontaktet KE angående saken, og opplever dialogen som konstruktiv. Vi ønsker ikke å kommentere dette ytterligere gjennom media, sier Endre Persen, konserndirektør HMS og kommunikasjon i HENT.
– HENT opplever også et sterkt prispress i dagens marked. Dette gjelder nok både totalentreprenører, hovedentreprenører og underentreprenører. Marginene i bransjen er små, og det er ikke slik at de store aktørene sitter igjen med store fortjenester. Vi konkurrerer i et marked hvor det offentlige legger stor vekt på pris i sine konkurranser. Men det er åpenbart ikke, verken i vår eller andres interesse, å ta livet av underentreprenører. Tvert om er vi alle tjent med at aktørene som deltar i våre prosjekter kommer ut med et positivt resultat, sier han.

Hele denne reportasjen kan du lese i NYE Byggfakta nr. 2, som nå går i trykken.

Ikke abonnent på Nye Byggfakta? Kontakt oss gjerne for et uforpliktende prøveabonnement, eller tegn ditt abonnement her