Aktuelt

ABB og Stena Recycling samarbeider om gjenvinning

Illustrasjonsbilde: Dersom alle elektromotorer i norsk industri ble erstattet med de mest energieffektive variantene, kan Norges totale strømforbruk reduseres med et par prosent. Foto: ABB

ABB og Stena Recycling har inngått en langsiktig avtale om gjenvinning av industriens gamle elmotorer.

Det er potensialet dersom alle utdaterte elektro-motorer i norsk industri byttes ut med nye, energieffektive motorer. Samtidig inneholder de gamle motorene store mengder verdifulle metaller som kan brukes om igjen.

– For at bedrifter skal kunne gå over til klimanøytral produksjon, må grønn, elektrisk kapasitet frigjøres. Målet vårt er å bruke energieffektive motorer for å hjelpe industrien med å spare energi, samtidig som de gamle motorene gjenvinnes til nye råvarer, sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion i Norge, i en pressemelding.

Energianalyse og innbytterabatt

Første steg er å analysere energiforbruket på gamle motorer. Deretter beslutter kunden en eventuell energioppgradering ved å fase ut motorene. De får rabatt ved gjenvinning av gamle motorer når de bytter til nye, energieffektive motorer. De gamle motorene blir gjenvunnet av Stena Recycling, som takket være nye investeringer kan ta vare på alle metallfraksjoner med minst mulig miljøpåvirkning. Store deler av norsk industri benytter i dag gamle lavspenningsmotorer, som verken er energieffektive eller dimensjonert for dagens produksjon.

Viktige bærekraftmål

– Dette skaper store energitap. Samtidig må industrien elektrifisere mer for å fase ut fossil energi og bli klimanøytral. Gamle motorer kan aldri bli energieffektive ved å bygges om og bør derfor ikke gjenbrukes. Det beste vi kan gjøre er å gjenvinne materialene på en så miljøtilpasset måte som mulig og la de bli en del av kretsløpet som nye, energieffektive produkter. Jeg er veldig fornøyd med at vi har signert denne samarbeidsavtalen som knytter sammen energieffektivisering med viktige bærekraftmål, sier Mathiesen.

Kutter inntil 95% energiforbruk

– Vi vil resirkulere de brukte motorene på en bærekraftig måte i en separat varestrøm for å få så rene materialer som mulig. Resirkulering av aluminium, kobber og jern gir i seg selv en energibesparelse på mellom 75 og 95 prosent sammenlignet med nyproduksjon av metallene fra gruvedrift. Salget av metallene som resirkuleres vil skje så lokalt som mulig for å redusere miljøpåvirkningen ytterligere. Metallene vil få et nytt liv i nye produkter, sier Max Trandem, administrerende direktør i Stena Recycling.

Seks Alta-kraftverk

Det er mulighet for store energibesparelser dersom alle gamle motorer i norsk industri byttes ut.
– Med riktig dimensjonerte og energieffektive motorer vil det kreves mindre energi i fremtiden for å gjøre det samme mekaniske arbeidet i industrien. Hvis vi oppgraderer alle gamle motorer i norsk industri, betyr det besparelsesmuligheter på fire terawattimer (TWh), som tilsvarer produksjonen fra 500 landbaserte vindturbiner eller seks Alta-kraftverk, sier Mathiesen.