Aktuelt

2022: Hva har vi i vente?

Bildet: Nicholas Klokholm, Nordisk distriktssjef for Autodesk Construction Solutions

KRONIKK: Ved inngangen til 2022 er pandemien langt fra over. Det å lage spådommer for året virker utfordrende når vi fortsatt er såpass langt unna normalitet. Men i løpet av de siste 18 månedene har evnen til å forberede seg på det uventede – og klar til å reagere på endringer – blitt avgjørende.

Av Nicholas Klokholm, 
Nordisk distriktssjef for Autodesk Construction Solutions.

Det er derfor gledelig å se at entreprenører og eiere nå er bedre rustet til å håndtere raske endringer, enn ved inngangen til 2020. Mange selskaper har jobbet hardt for å bli mer robust, og forbedret seg på sikkerhet, kvalitet og produktivitet. Året som kommer, vil gi muligheten til å bygge videre på denne fremgangen.

Klima, og mer klima

Klimaendringer og bærekraft gikk til topps på den globale agendaen på slutten av 2021. Under COP26 så vi regjeringer som lovet å redusere nasjonale utslipp og sette nye standarder for hver enkelt industri. Konsekvensene for byggebransjen er allerede i ferd med å tydeliggjøres rundt om i verden. Hos oss i Norden er ikke dette noe nytt, men det er ingen tvil om at krav til bevis og data rundt påvirkningen fra byggeaktiviteter vil fortsette å øke, med et ekstra fokus på nøyaktig hvor karbonutslippene kan spares inn. Vi forventer også at det vil komme en overgang fra det eksisterende fokuset på bærekraftige materialer, som etter hvert vil være en selvfølge, og over til arbeidsprosessene. For eksempel tiltak i Oslo for å lage materialknutepunkter utenfor byen og optimere leveranser, slik at man kan benytte én lastebil om dagen fremfor tjue. 

Endringer i arbeidsstyrken

Land over hele Europa har over tid opplevd akutt talentmangel og en utfordring for mange byggefirmaer er å beholde dyktige medarbeidere. Det vil fortsatt være stor etterspørsel etter digitale ferdigheter, også i vår del av bransjen. Her kommer det inn et interessant perspektiv i spennet mellom yngre og de mer erfarne ansatte. Jeg har stor tro på såkalt omvendt veiledning, altså at unge medarbeidere, gjerne relativt nyutdannede, kan gi opplæring til de som allerede er i byggefirmaene i hvordan de kan nyttiggjøre seg av digitale og teknologiske verktøy. Samtidig som de mer erfarne fagfolkene på teamene kan lære de unge om hvorfor ting er som de er, og gi dem fordelene av deres erfaring. 2022 vil derfor handle om selskaper som kan tilpasse seg den hybride arbeidsstyrken. I dette ligger det også muligheter til å omfavne fordelene. Teknologiske verktøy gjør det blant annet mulig med fjernstyring av mange oppgaver, slik at jakten på talenter ikke kun må omhandle bedriftens egen postkode. 

2022 blir året for datakvalitet

Hvis vi kan si at pandemien har bragt med seg noe positivt, må det være at digitaliseringen av vår bransje har blitt akselerert til der vi burde vært for åtte år siden. Teknologi er nå helt avgjørende for bedriftenes konkurransekraft. Det neste steget vil være å få det grunnleggende riktig. I 2022 vil det ikke bare handle om å fange data, men å fange opp meningsfulle data som igjen gir muligheten til å ta informerte beslutninger. Her vil to nøkkelord være integrering og tilgang. Å ha ulike teknologiske verktøy som ikke fungerer med hverandre er i beste fall bortkastet tid. Å sikre at alle de som jobber på prosjektene kan få tilgang til riktig data når de trenger det, er like kritisk avgjørende. Det betyr at selskapene må lage et felles datamiljø, fremfor å jobbe i siloer.

Dette kan virke komplisert og vanskelig, men trenger ikke være det. De som lykkes er de som fokuserer på den overordnede arbeidsflyten, i stedet for å forsøke å digitalisere enkeltelementer i prosjekter. Tar man et valg om å standardisere måten man jobber på i hele selskapet, er man på god vei. Da kan man også se på data på mer regelmessig basis, altså fra dag til dag, ikke måned til måned. Dermed vil teknologien jobbe i bakgrunnen for å forbedre resultatene til bedriften, samtidig som den lar selskapene handle på informasjon og data for å drive frem endring og forbedring.

Det er ikke for sent

Det er mye å tenke på for 2022 og årene som kommer, og jeg har stor forståelse for at mange opplever dette som krevende. Forandring er vanskelig og kommer ikke av seg selv. Mitt råd er å gå vekk fra å se på enkeltstående prosjekter og over til en overordnet tilnærming. Led endring fra toppen av selskapet, lag en solid strategi og legg ressurser bak den. Involver organisasjonen og sørg for opplæring gjennom alle stegene av digitaliseringen. Er bedriften litt bak i dag, er fortsatt mulighetene vidåpne. Spesielt om man favoriserer langsiktige fordeler fremfor kortsiktige gevinster.