Prosjektnyheter

Tilbyr totalentreprise på brurenovering

Bildet: Haretondammen bru. Foto: Safe Control Engineering AS

AKTUELLE PROSJEKTER: Aurskog-Høland kommune utlyser totalentreprise på riving- og rehabiliteringsarbeider på Haretondammen bru.

Brua er en stålbjelkebjelkebru med 3 stk. INP bjelker, med 1 spenn på 11,70 meter og total lengde på 12,70 meter. Brudekke og slitelag er utført i trevirke. Brua har betydelige skader og mangler som samlet sett har konsekvenser for bæreevne og trafikksikkerhet.
De viktigste skadene er kraftig korrosjon på stålbjelker og generelt påbegynt råte i mange av bruas tredeler. Skader/mangler i rekkverk og i begge landkar.

Foto: Safe Control Engineering AS

Arbeidene inkluderer riving og deponering av eksisterende overbygning og etablering av ny betongplatebru over eksisterende landkar av betong, inkludert nye rekkverk over brua og inn på landsider. Det vil bli etablert en midlertidig overkjøring ved brua i anleggsperioden. Denne besørges av oppdragsgiver og stå klar til bruk før oppstart av kontraktarbeidene på stedet.

Arbeidene er planlagt med oppstart av prosjektering snarest etter tildeling av kontrakt. Oppstart av arbeidene på stedet når midlertidig bru er etablert, etter 01.02.2024. Ferdigstillelse av arbeidene innen 10.05.2024.

Foto: Safe Control Engineering AS

Oppdragsgiver: Aurskog-Høland kommune

Tilbudsfrist: 1. desember 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle bygge- og anleggsprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART. 

logo
Bjørn Laberg