Prosjektnyheter

Skanska bygger 462 nye studentboliger for SiO

Bildet: De nye byggene er totalt på 18 000 kvadratmeter og rommer 462 studenthybler. Illustrasjon: A-lab

Skanska har signert kontrakt med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) om byggingen av 462 nye studentboliger. Kontrakten har en verdi på 513 millioner kroner eks. mva. og inngår i ordrereserven til Norden i fjerde kvartal.

Studentsamskipnaden SiO har i dag rundt 9000 studentboliger. Som en del av videreutviklingen av Nordberg Studentby, skal 5 eksisterende bygg i Sognsveien rives og erstattes med tre nye bygg med studentboliger. De nye byggene er totalt på 18 000 kvadratmeter og rommer 462 studentboliger Byggearbeidet starter i første kvartal 2024 og prosjektet skal etter planen overleveres til SiO i andre kvartal 2026.

De tre byggene er delt opp i mindre volumer med hver sin identitet innenfor et helhetlig overordnet utrykk. Prosjektet skaper to store uterom, det ene med morgensol og flott utsikt over byen, og det andre mer skjermet fra veien med kveldssol blant trærne.

– En god dag for Oslo som studentby

– Gjennom dette prosjektet bidrar vi til å gjøre boligsituasjonen bedre for studenter i Oslo, og dermed treffer det rett i kjernen av visjonen vår om å bygge for et bedre samfunn.

Prosjektet vil bety mye for studentene og gjør Oslo til en enda bedre studentby. Vi takker for tilliten og ser frem til å realisere dette svært spennende prosjektet sammen med SiO, sier Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for Skanskas byggevirksomhet i Norge.

– Dette er en god dag for Oslo som studentby! Skanska er en entreprenør med bred erfaring og solid boligkompetanse som vil tilføre prosjektet verdifulle kvaliteter. Vi ser frem til god dialog og tett samarbeid, sier Birte Almeland, direktør for eiendom og bærekraft i SiO.

Viktig prosjekt for studenter i Oslo

Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til over 75 000 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud.

– Vi er veldig glade for at SiO viser oss tillit og har valgt Skanska til å gjennomføre dette viktige prosjektet. Dette vil tilføre Oslo sårt trengte studentboliger og bidrar dermed til at flere studenter i Oslo får muligheten til å leie en god, trygg bolig til en rimelig penge. Vi skal bruke vår lange erfaring og unike kompetanse til å sørge for at dette blir et fantastisk prosjekt for både studentene som skal bo der og SiO. Nå gleder vi oss til å sette spaden i jorden på nyåret og komme i gang med byggearbeidet, sier regiondirektør for Skanskas byggevirksomhet for boliger i Oslo, Tomas Kjendlie.

Klima og miljø står sentralt i utviklingen av prosjektet og gjennom byggefasen. Betongen som brukes i bygget skal holde minimum lavkarbonklasse B og armeringsstålet skal bestå av 100% resirkulerte materialer. Det totale energiforbruket til de nye byggene skal ligge 20% under kravene som stilles i TEK17. Prosjektet har også fokus på avfallsminimering gjennom hele byggeperioden og skal gjennomføres med maks 20 kg avfall per kvadratmeter.

logo
Bjørn Laberg