Prosjektnyheter

Moderniserer og transformerer Skabos vei 20

Bildet: Skabos vei 4 skal transformeres og moderniseres. Foto: LINK Arkitektur

I konkurranse med fem andre arkitektkontorer, vant LINK Arkitektur oppdraget med å vurdere muligheter for modernisering og transformasjon av eksisterende kontorbygg i Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo. Oppdragsgiver er SpareBank 1 Forsikring.

– Det var en stor glede å vinne dette oppdraget. Det har vært et tverrfaglig samarbeidsprosjekt hvor vi har fått tatt i bruk vår store kunnskapsbredde, og det ga resultater. Kunden mente valget falt på LINK fordi vi leverte godt på alle kriterier og i tillegg hadde «det lille ekstra». Det er veldig hyggelig å få en slik beskjed. Jeg ønsker å takke alle involverte for at vi klarte å vinne dette spennende oppdraget, sier Camilla Aakre, Utviklingssjef bolig i Oslo og tilbudsansvarlig for konkurransen.

store bærekraftambisjoner

Kontorbygget er opprinnelig tegnet av LINK i 1994 ved blant annet Geir Odd Målsnes. Nå skal det moderniseres iht. dagens kontormarked. SpareBank 1 Forsikring har store bærekraftambisjoner for eiendomsporteføljen på Skøyen og ønsker et større samspill med omgivelsene, i tillegg til å tilby et attraktivt prosjekt i dagens marked. Ombruk, energieffektivisering, sosial bærekraft, samt nye trender og effektivisering av kontorlokalenes bruk vil stå på agendaen.

– Bærekraftig transformasjon handler om optimal verdiskaping og fokus på Impact Architecture. Eksisterende bygg danner et godt fundament for nye grep. Vi vil fokusere på enkle løsninger som har stor effekt. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier Gerhard Linder, Utviklingssjef kontor i Oslo.

engasjert og ansvarlig samfunnsaktør

SpareBank 1 Forsikring forvalter betydelige investeringsmidler på vegne av norske pensjonskunder. Selskapet eier og forvalter over 150 000 kvm med næringseiendom i Oslo, og har som mål å gi sine kunder best mulig pensjon, på en bærekraftig måte.

– Som et selskap i SpareBank 1 Gruppen bygger også SpareBank 1 Forsikring videre på grunnfilosofien om å være en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør, og vi tenker stort rundt bærekraftig utvikling av bygg og områder sier Petter Haugen, leder for eiendom i SpareBank 1 Forsikring.

mer inkluderende bygg og område

SpareBank 1 Forsikring vil gjennom utvikling av eiendommene effektivisere ressursbruk, redusere klima- og miljøbelastning samt skape mer inkluderende bygg og område.

– I samarbeid med LINK skal vi sørge for at eiendommen gir varig attraktivitet og verdiskapning for Skøyen, leietakere, kunder og eiere, som støtter godt oppunder alliansens felles visjon om at vi er til for å bidra til en bærekraftig utvikling av norske lokalsamfunn. Vi er trygge på at LINK er riktig samarbeidspartner for nå målene våre, sier Lena-Marie Brandt-Kjelsen, prosjektsjef eiendom i SpareBank 1 Forsikring

logo
Bjørn Laberg