Prosjektnyheter

Klart for historisk stor satsning på studentboliger i Trondheim

Illustrasjon: Agraff / Arkitekurfabrikken

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Sit, signerte i dag en avtale med Betonmast Trøndelag AS om totalentreprise for bygging av 724 nye studentboliger, med plass til 843 studenter, i Nardovegen 12-14 i Trondheim. Kontrakten, inkludert forberedende arbeid, har en samlet verdi på om lag 980 millioner kroner, ekskl. mva. Dette er den største investeringen i et byggeprosjekt i Sits 75-årige historie.

Stor byggeaktivitet etter langt opphold

– Vi er først og fremst utrolig glade for å ha kommet skikkelig i gang igjen med å bygge nye studentboliger i Trondheim også, sier en fornøyd Lisbeth Aspås, boligdirektør i Sit.

Etter at flere byggeprosjekter ble utsatt eller stanset, fordi en kraftig økning i byggekostnader gjorde det umulig for Sit å bygge innenfor statens kostnadsramme for studentboligbygging, har hjulene nå for alvor kommet i gang igjen etter at rammen økte i fjorårets statsbudsjett.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med Sit i over to år, hvor vi og våre samarbeidspartnere har utviklet prosjektet slik at det nå endelig kan realiseres, til glede for svært mange av byens studenter. Nok en gang har Betonmast Trøndelag blitt valgt til å gjennomføre et stort og komplekst byggeprosjekt i Trondheim, og jeg er veldig stolt av folka våre som har fått dette til, sier daglig leder Tom Utvik i Betonmast Trøndelag.

Sit og Betonmast er også i gang med bygging av nye studentboliger i Klostergata 56. Sit jobber også med muligheten for rundt 800 nye og svært miljøambisiøse studentboliger på Moholt.

Bildet: Boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås og daglig leder Betonmast Trøndelag, Tom Utvik. Foto: Sit

Økt satsing på sosial bærekraft

Nardovegen er ikke stort bare med tanke på alle studentene som skal kunne bo der, det er også en storsatsing når det gjelder Sits overordnede mål om å bidra til økt sosial bærekraft blant studentene. Tidlig i arbeidet med mulighetene som lå i å utvikle tomten, involverte Sit og Comte Bureau AS over 200 studenter i en stor workshop for å finne ut hva det er studentene ønsker og trenger av fellesarealer i og ved boligene sine. Resultatet i Nardovegen blir store og varierte arealer i førsteetasjene hvor det legges til rette for en mengde ulike, store og små, sosiale aktiviteter.

Illustrasjon: Agraff / Arkitekurfabrikken

– Vi i Sit har studentvelferd som vårt hovedoppdrag, og vi mener at sosial bærekraft er et område hvor vi alle, men ikke minst studentene, trenger at det settes inn flere krefter. En ny og moderne studentby må derfor gjøre sitt for at det legges til rette for planlagte og tilfeldige møter, og at det finnes gode møteplasser, både inn og ute, slik at terskelen senkes for å finne nye venner og nye fellesskap. Vi føler et ansvar for alle studentene i byene våre, og i Nardovegen ønsker vi å skape arealer som alle studentene i området kan ha glede av, legger hun til.

Godt naboskap er også god studentvelferd

Det har vært viktig for Sit å planlegge en ny studentby med godt naboskap for øyet også. Flotte uteområder og nye gangveier gjennom området har vært en prioritet.

– Vi håper at åpne arealer og lav bebyggelse inn mot Nardovegen også vil invitere nabolaget inn på området, samtidig som vi tror at å erstatte dette gamle industriarealet med boliger og flotte grøntarealer vil oppleves som et estetisk løft, sier prosjektleder i Sit, Håvard Prytz.

Arbeidet med å forberede tomten er allerede i gang, og vi håper å kunne starte bygging allerede i løpet av våren 2024, avslutter Prytz.
Planen er at den nye studentbyen på Nardo kan ta imot nye studenter til semesterstart høsten 2027.

logo
Bjørn Laberg