Aktuelt

Disse skal jobbe videre med Grønlikaia-prosjektet

I 2026 starter byggingen av Oslos nye bydel – Grønlikaia. Nå har Hav Eiendom og Oslo Havn valgt ut arkitekt-teamene som skal inviteres til å jobbe videre med utviklingen. Foto: Hav Eiendom

AKTUELLE PROSJEKTER: Etter en grundig prosess, har Hav Eiendom nå presentert hvem som inviteres til å jobbe videre med utformingen av en helt ny bydel på østsiden av Bjørvika.

Det er nå klart hvem som inviteres til samtaler om videre i arbeid med utviklingen av reguleringsplanen for Grønlikaia. Avgjørelsen markerer slutten på parallelloppdraget for Grønlikaia, en prosess som startet for et år siden.

Vanligvis inviteres bare noen få arkitektkontorer til å levere forslag, men Hav Eiendom gikk bredt ut med en åpen pre-kvalifisering som resulterte i 118 søknader. Ut fra disse søknadene ble 16 tverrfaglige team valgt til å arbeide med de fem delområdene på Grønlikaia. Denne fremgangsmåten ble valgt for å sikre at bredden i forslag og ideer skulle bli så stor som mulig.

– At vi nå har avgjort hvem som blir invitert med til samtaler om videre samarbeid om utviklingen av Grønlikaia gjør at vi er ett skritt nærmere å realisere visjonen om Østkantens fjordby, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

– Nå skal vi jobbe videre med innspillene og all kunnskapen vi har fått gjennom parallelloppdraget og evalueringsprosessen til å utforme reguleringsplanen for området, fortsetter han.

Bildet: Marie Indrelid Winsvold (bærekraftsjef), Kjell Kalland (administrerende direktør) og Amund Schweder (plansjef) har alle vært med på å evaluere forslagene fra parallelloppdraget for Grønlikaia. Her med den 122 sider lange rapporten i hendene, hvor komiteen har samlet sine anbefalinger. Foto: Eirik Oland Nedrelid

Omfattende og grundig arbeid

Siden september 2022 har en evalueringskomité bestående av Elin Børrud (NMBU), Iwan Thomson (Lala) og Erling Dokk Holm (NMBU), sammen med interne ressurser fra Hav Eiendom og Oslo Havn, analysert og evaluert forslagene fra alle de 16 teamene som kom videre fra prekvalifiseringen til parallelloppdraget. Disse skissene ble stilt ut under Oslo arkitekturtriennale.

Anbefalingene fra komiteen er nå samlet i en 122 sider lang rapport. Det er på bakgrunn av anbefalingene i rapporten at Hav Eiendom nå har invitert lederne for teamene fra A-lab, Adept, LPO og Vandkunsten til samtaler om videre samarbeid. Hav Eiendom har vurdert disse utkastene til å være best egnet til å følge opp evalueringskomiteens anbefalinger. Oslo Havn har valgt team til det femte delområdet, «Buffersonen/Kongshavn nord», som ble Team Norconsult.

– Utvelgelsen skjer på bakgrunn av et omfattende og grundig arbeid. Vanligvis jobber man med ett og ett parallelloppdrag, her har vi hatt fem samtidig, sier Kalland og fortsetter:

– Det har vært arbeidskrevende og tatt tid, samtidig har det vært utrolig givende diskusjoner med interne ressurser som kjenner Bjørvika, eksterne autoriteter på arkitektur og byutvikling og rådgivere som kjenner alt fra livet i fjorden til økologiske forhold. Det har gitt nye ideer og innfallsvinkler.

Disse teamene inviteres til samtaler om videre arbeid:

1. Verket: Team A-lab

Delområdet Verket ligger lengst nord på Grønlikaia. Siden dette er nærmest kollektivknutepunktene i Bjørvika, er det naturlig å tilrettelegge for næring og kontorbygg her. Evalueringskomiteen anbefaler at vi i tillegg undersøker muligheten for et boliginnslag. Team A-lab inviteres i første omgang til en begrenset mulighetsstudie, samtidig som Rodeo utvikler et alternativt plankonsept. Les hele bidraget til Team A-lab her.

Team A-lab

2. Lohavn: Team Adept

Delområdet Lohavn ligger litt lenger bort fra bykjernen. Området kommer til å domineres av boliger og tilbud tilknyttet nye deler av Havnepromenaden. Les hele bidraget til Team Adept her.

Team Adept

3. Grønlikilen: Team LPO

Delområdet Grønlikilen blir et naturlig sentrum for den nye bydelen. Her vil det finnes mange publikumsrettede tilbud for fastboende og besøkende, og det vil også tilrettelegges for persontrafikk med båt. Les hele bidraget til Team LPO her.

Team LPO

4. Munkehagen: Team Vandkunsten

Munkehagen er et stort delområde, som kan gi et variert botilbud og et bredt utvalg av offentlige byrom, til glede for store og små. Les hele bidraget til Team Vandkunsten her.

Team Vandkunsten

5. «Buffersonen» og Kongshavn nord: Team Norconsult

Det er Oslo Havn som eier og legger premissene for den femte delbydelen, Buffersonen/Kongshavn nord, og følgelig har valgt ut teamet her. Buffersonen skal fungere som en buffer mellom byen og havnevirksomheten i Sydhavna. Her kommer det et helt nytt friområde, og det vil bli lagt stor vekt på naturrestaurering. Les hele bidraget til Team Norconsult her.

Team Norconsult, valgt ut av Oslo Havn

FAKTA

Grønlikaia i tall

 • Planlagt bruksareal: 208 000 kvadratmeter
 • Antall boliger: 1500
 • Arbeidsplasser: 3–4000
 • Komplett planforslag sendes: 2023/2024
 • Kultur/idrett: 8000 kvadratmeter bruttoareal
 • Byggestart: 2026

Strenge krav til sosial og økologisk bærekraft

Selv om Hav Eiendom nå har valgt ut teamene som skal bli med videre i prosessen, betyr ikke det at forslagene som ble stilt ut i september blir stående uforandret.

– Alle som deltok i parallelloppdraget fikk hvert sitt område å jobbe med. Oppgaven nå blir å legge en plan som gjør at alle disse fem delområdene henger sammen på en skikkelig god måte. Det betyr at teamene og kontorene vil måtte gjøre betydelige endringer i forslagene sine for at Grønlikaia skal få en best mulig helhet, sier Kalland.

I parallelloppdraget har Hav Eiendom stilt strenge krav til sosial og økologisk bærekraft. Kalland understreker at han er svært fornøyd med alle innspill. Og selv om ikke alle tas med videre, vil det for Hav Eiendom være naturlig å se til alle de spennende forslagene fra parallelloppdraget når reguleringsplanen for området er vedtatt, og utbyggingen skal gå over i nye faser.

– Parallelloppdraget har virkelig gitt oss en omfattende katalog med smarte forslag som vi kan jobbe videre med i fremtiden, sier Kalland. 

Mål om byggestart i 2026

I året som kommer vil utviklingen av Grønlikaia rulle stødig videre. Innen kort tid skal Hav Eiendom møte lederne for de ulike teamene, med sikte på å inngå avtaler om videre samarbeid.

For Kalland og Hav Eiendom er målet å ha et komplett planforslag klart i overgangen 2023-2024, som så sendes til Plan- og bygningsetaten.

FAKTA

Prosessen bak østkantens fjordby

 • Utviklingen av en sammenhengende havnepromenade for Oslo, og dermed en ny delbydel på Grønlikaia, ble bestemt i Fjordbyvedtaket (2003).
 • I 2020 satte Hav Eiendom i gang en omfattende medvirkningsundersøkelse blant befolkningen i nærområdet. Dette resulterte i 10 anbefalinger for østkantens fjordby.
 • I februar 2022 inviterte Hav Eiendom til åpen prekvalifisering for parallelloppdraget for Grønlikaia. Parellelloppdrag er en prosess der utvikler ber flere bidragsytere se på utviklingsmulighetene i et område.
 • 118 tverrfaglige team sendte inn søknader. 16 av disse ble i april 2022 valgt ut til å utvikle forslag for hvert av de fem delbydelene i Grønlikaia. Forslagene ble presentert under Oslo arkitekturtriennale, september 2022.
 • En evalueringskomite med tre eksterne eksperter har evaluert alle forslagene fra parallelloppdraget. Anbefalingene er presentert i en 122 sider lang rapport.
 • Hav Eiendom har jobbet målrettet med et nytt rammeverk for bærekraftig byutvikling i forbindelse med Grønlikaia. Rapporten «Doughnut Economics in Grønlikaia» (DEiG) ble lansert høsten 2022.
 • I februar 2023 ble det klart hvilke team som inviteres til å jobbe videre med utviklingen av reguleringsplanen for Grønlikaia.
 • Sent 2023/2024 vil det ferdigstilles et komplett planforslag for Grønlikaia. Dette vil oversendes til PBE.
 • Byggestart for Grønlikaia er planlagt i 2026.
 • Grønlikaia er et FutureBuilt-prosjekt.

KILDE: Hav Eiendom

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.