Bransjenytt

COWI leverer sterkt halvårsresultat

Bildet: Birgit Farstad Larsen, administrerende direktør i COWI

På tross av utfordrende økonomiske tider fortsetter pilene å peke oppover for COWI i Norge.  Selskapet leverer en solid organisk vekst på 10,2 prosent i første halvår 2023.

Netto omsetning for selskapet i første halvår var på 1.239 MNOK, med et resultat (EBIT) på 107 MNOK. Ordreboken vokste med hele 700 millioner kr, til rekordstore 2,5 mrd., noe administrerende direktør Birgit Farstad Larsen er svært fornøyd med.

– Vi har holdt god fart inn i sommeren og fortsetter å vokse, til tross for stigende kostnader og press på økonomien i prosjektene våre. Det at vi leverer såpass sterke resultater er takket være godt samarbeid med våre kunder, sterk prosjektgjennomføring og høyt kvalifiserte medarbeidere, sier Farstad Larsen.

Store nye prosjekter

I ordreboken til selskapet ligger flere nye, store og viktige prosjekter, blant annet byggetrinn 5 på Bybanen i Bergen, i samarbeid med Rambøll og Asplan Viak. COWI utvikler også nye lufthavn i Bodø sammen med Avinor, Peab Anlegg og Leonard Nilsen og Sønner (LNS).

–  Vi ønsker å være med å utvikle de store samfunnskritiske prosjektene i Norge, og Bybanen i Bergen og Bodø lufthavn er eksempler på nettopp dette. Vi ser også en økt etterspørsel etter bærekraftige løsninger, og som rådgivende ingeniører vil vi utvikle disse løsningene så tidlig som mulig i prosjektene, fortsetter Farstad Larsen.

Leverer på strategien

Ifølge Farstad Larsen er selskapet på god vei til å møte målsetningene i strategien FUTURE-NOW som ble lansert i 2022, hvor selskapet blant annet lukket døren til alle nye fossile prosjekter innen olje og gass.

– De strategiske valgene vi har gjort forplikter. Vi jobber selvsagt med vårt eget fotavtrykk, blant annet gjennom ISO14001-sertifisering og ved å redusere omfang av flyreiser. I tillegg utvikler vi metodikk for å måle konkrete bærekraftelementer i prosjektene våre i henhold til EU-taksonomien. Metodikken brukes nå i utvalgte pilotprosjekter innen alle tjenesteområder, og skal videre fungere som et screeningverktøy for å sikre at prosjektene vi inngår i møter bærekraftkriteriene våre, i henhold til strategien.

Internasjonale utfordringer

En svak kronekurs utfordrer økonomien i mange prosjekter, grunnet både betaling av utenlandske medarbeidere i lokal valuta, og ved økte materialkostnader. Samtidig har Norge et stort behov for ingeniører med kompetanse innen bærekraftige løsninger. Farstad Larsen ønsker derfor flere ingeniører fra andre land velkomne til landet – og til COWI.

– Næringslivet trenger mer kompetanse nå om vi skal være i nærheten av å nå klimamålene våre. Vi trenger da bedre politiske rammevilkår for å tiltrekke oss internasjonale medarbeidere. Vi i det private næringslivet vil strekke oss langt for å skape inkluderende, gode og bærekraftige arbeidsplasser, men det må da være attraktivt å både studere og jobbe her i landet. Vi må ha gode betingelser fra det offentlige for å kunne vokse i tritt med samfunnets behov.

Antall ansatte i COWI fortsetter å øke og ved utgangen av august 2023 hadde selskapet 1424 årsverk i Norge.

Nøkkeltall:

Year-to-dateH1 2023 result (MNOK)H1 2022 result (MNOK)
Revenue1.2391.125
Profit (EBIT)107101
Profit (EBIT) %8.6%9.0%
Cash flow-660
logo
Bjørn Laberg