Betong

Betolar har fått patent på flytende kjemisk doseringsanordning

Illustrasjonsbilde: Betolar kan bruke oppfinnelsen i både gruvedrift og betongvirksomhet. Foto: Betolar / Valokuvaaja

Materialteknologiselskapet Betolar Plc har fått patent i Finland på en kjemisk væskedoseringsanordning og -metode. Den patenterte oppfinnelsen sikrer effektiviteten og nøyaktigheten av kjemisk dosering i industriell skala, noe som er avgjørende for lavkarbon sementsubstitusjonsløsninger Betolar tilbyr sine kunder.

I tradisjonelle løsninger er doseringen av flytende kjemikalier ofte unøyaktig, da doseringsutstyret kan være plassert langt fra bruksstedet. Dette kan påvirke ensartetheten av kjemisk dosering. Betolars patentbeskyttede flytende kjemiske system som benytter membranpumpeløsning gir mer nøyaktig dosering enn konvensjonelle overføringspumper, uavhengig av overføringshøyden eller avstanden til væsken som overføres. Doseringsrøret har en sensor som måler strømningshastigheten til løsningen og sender informasjonen til en kontrollenhet. 

LES OGSÅ: Utvikler betongløsninger uten sement

Dette styresignalet brukes til å justere pumpehastigheten for å oppnå ønsket doseringsmengde. I tillegg kan doseringsrøret kobles til flere kjemiske strømmer som blandes sammen før prosessen. Dette er en betydelig fordel i mange sementutskiftende løsninger. Løsningen sikrer riktig forhold og jevn blanding av forskjellige kjemikalier, samt mer rettidig initiering av reaksjonene.

Betolar kan bruke oppfinnelsen i både gruvedrift og betongvirksomhet. Styrkingen av patentporteføljen forventes å øke selskapets virksomhet og verdi på lang sikt. Patentet forventes ikke å ha en umiddelbar innvirkning på Betolars forretningsresultater. Betolar har fått syv patenter og har et betydelig antall oppfinnelser i prosessen med patentgodkjenning for å støtte behovene til gruve- og metallindustrien.

Om Betolar Plc

Betolar Plc er et banebrytende finsk materialteknologiselskap som driver det grønne skiftet innen gruvedrift og konstruksjon. Betolars misjon er å bidra til å redusere CO₂ -utslipp og bruk av jomfruelige naturressurser.

Betolar utvikler lavkarbon- og avfallsfrie løsninger for gruve- og metallindustrien, og Geoprime-løsningen® produserer bl.a. verdens lavest utslipps hulkjerneplater. Betolars AI-drevne dataplattform gjør industrielle sidestrømmer til verdi, akselererer løsningsutvikling og bygger globale markeder for sidestrømmer.

Betolar ble grunnlagt i 2016 og er hjemmehørende i Kannonkoski, Finland. Betolar er notert på Nasdaq First North Growth Market.  www.betolar.com

logo
Bjørn Laberg