Event

Lær å beregne U-verdien for vinduer

Illustrasjonsfoto: Unsplash

15. og 16. februar arrangerer SINTEF kurs i U-verdiberegning av vinduer for vindusprodusenter og andre interesserte.

Varmeisolasjonsegenskapene til dører og vinduer bestemmes ved beregninger eller ved laboratorieprøving. Det er viktig at verdiene produsentene oppgir for sine produkter er nøyaktige, slik at varmetapet for bygningen blir som prosjektert.

På kurset «U-verdiberegning av vinduer» lærer du å bruke simuleringsprogrammet Flixo Energy. Du får også innføring i relevante standarder som NS-EN ISO 10077-1:2017 og NSEN ISO 10077-2:2017.

Kurset retter seg spesielt mot vindusprodusenter, og foregår i stor grad gjennom veiledet praksis og øving på egen PC. Det oppfordres til å ta med beregnings-caser fra egen virksomhet til kurset, for å utnytte øvingsresultatene i etterkant.

– Dette kurset vil øke produsentenes evne til å utvikle gode karm-/rammeløsninger på produktene internt i bedriften ved å kunne gjøre raske og riktige simuleringer av mange løsningsalternativer, sier Jørn Emil Gaarder, som er en av kurslederne.

Kurset inkluderer:

  • 12 timer teori og veiledet praksis over to dager
  • Kompendium med beskrivelse av U-verdiberegning av vinduer fra A til Å
  • SINTEF-utviklet excel-basert beregningsverktøy for resultatbehandling
  • Mulighet til å beregne egne produkter med veiledning og kvalitetssikring av SINTEF

Etter endt kurs blir det mulighet for oppfølging, mot en tilleggsavgift. Dette inkluderer en time personlig veiledning på Teams, kvalitetssikring av oversendte beregninger og en times gjennomgang i etterkant på Teams.

Tid og sted:
15.–16. februar 2024
SINTEFs lokaler, Høgskoleringen 7B, Trondheim

Mer informasjon og påmelding