Aktuelle prosjekter

Vinner nytt vindkraftoppdrag i Sverige

Foto Kicki Nilsson

SVERIGE: Kanonaden Entreprenad, et datterselskap i AF Gruppen, har fått oppdraget med å bygge en vindpark i Tidaholm kommune. Byggherre er Vattenfall og kontrakten har en verdi på 122 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Vindkraftprosjektet Velinga består av 12 vindturbiner med en total høyde på 180 meter. Vindparken forventes å gi fornybar energi tilsvarende det årlige forbruket av husholdningselektrisitet for 29 600 større husholdninger. Vindparken skal bygges i Tidaholm kommune, nord for Jönköping i Västra Götalands län.

Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise og omfatter prosjektering og bygging av veier, kranunderlag, fundamenter og vindparkens interne strøm- og kommunikasjonsnett. Arbeidet starter tidlig i 2024 og vindparken forventes ferdigstilt i 2026.

– Vi er svært glade for den fornyede tilliten fra Vattenfall, som vi tidligere har hatt et svært godt samarbeid med, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen. Det er en bekreftelse på det sterke partnerskapet og det felles engasjement vi har for å drive prosjekter av høyeste kvalitet i vindkraftsektoren.

I tråd med strategien om å satse på energi- og kraftsektoren, har Kanonaden de seneste årene bygget over 500 turbinfundamenter i Sør- og Midt-Sverige. Satsingen har økt kompetansen innen energi betydelig og styrket evnen til å identifisere og forebygge risiko i oppdragene.

logo
Bjørn Laberg