Nyheter

– Viktig gjennombrudd for solkraft på tak og fasader i blokkbebyggelsen

Bildet: - NBBL roser vedtaket i Stortinget som vil stimulere til lokal energiproduksjon, samtidig som vi også har tips for forbedringer, sier Bård Folke Fredriksen i NBBL. Foto: NBBL/Shutterstock/Nadia Frantsen

Stortingets vedtak – og regjeringens varslede forslag – om å gjøre det enklere med lokal energiproduksjon er et nytt gjennombrudd for solceller på tak og fasader i blokkbebyggelsen. Potensialet er 1,3 TW bare på tak. Når dette potensialet blir utløst betyr det styrket forsyningssikkerhet, lavere strømpris og mye spart, uberørt natur.

– NBBL er godt tilfreds med at Stortinget ber regjeringen innføre områdeløsninger og økt deling av lokalprodusert strøm og energilagring mellom bygg med ulike gårds- og bruksnummer, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. NBBL.

NBBL har mange forslag til regjeringen om virkemidler som gir økt produksjon av fornybar kraft på nedbygde arealer som flerbolighus.

– Ett av de viktigste grepene Regjeringen bør gjøre raskt er å fjerne søknadsplikten til kommunen for solkraftanlegg på tak på boligblokker. Det er unntak fra søknad for solkraftanlegg på småhus, og det er ingen grunn til å forskjellsbehandle boligblokker og småhus, sier Fredriksen.

logo
Bjørn Laberg