Nyheter

– Vi vet at mange EU-land har dårligere digitale løsninger enn de vi har utviklet

– Uten våre digitale verktøy, ERP-systemet og digitale tilbudsløsninger, hadde vi ikke klart å levere 1000 solcellepaneler daglig til eneboliger, sier bærekraftsansvarlig i Solcellespesialisten Anders Rør.

Solcellespesialisten har siden 2017 benyttet sitt egenutviklede ERP-system Sun Flow der partnerne er knyttet opp mot forretningssystemet.

– Det har gitt oss effektiv drift og har vært nøkkelen til våre digitaliseringsprosesser, sier bærekraftsansvarlig i Solcellespesialisten Anders Rør.

– Uten våre digitale verktøy, ERP-systemet og digitale tilbudsløsninger, hadde vi ikke klart å levere 1000 solcellepaneler daglig til eneboliger. ERP-systemet styrer bemanningen, ressursene, detaljstyrer og detaljprosjekterer prosjektene. Det gir mer effektiv informasjonsflyt mellom avdelinger internt og mot kunder og partnere eksternt. Det knytter oss helt ned til montør via app, og snart kan vi knytte våre kunder opp samme app, sier Rør. Han registrerer at andre selskaper er interessert i å skaffe seg Solcellespesialistens digitale tjenester.

– Det gjør at de kan de utføre solcelleinstallasjoner sømløst.

Digitalisert produksjonsprosess

Hos Solcellespesialisten er hele produksjonsprosessen digitalisert. Hvert steg består av digital prosesstyring som knytter sammen systemene bedre, gjør endringer og iverksetter nødvendige tiltak.

– Endring av rutiner skjer raskt og i samsvar med flyten gjennom hele produksjonsprosessen, sier Rør.

Operasjonelt bakbein

– Sun Log er det operasjonelle bakbeinet i vår databehandling. Tjenesten henter ut data fra 3. parter til invertere og monitoreringssystemer installert hos kunder. Vi behandler og leverer data til oss selv og kunder. Det gjør at vi kan behandle persondata mens 3. part ikke har tilgang på tilsvarende informasjon. Kunden får produksjonsdata i Sun Display løsningen eller den sendes via appen til Fjordkraft eller tilsvarende løsninger, sier Rør.

Sterk vekst og økt kundeinformasjon

– Hvorfor valgt dere et egenutviklet forretningssystem og ikke et tradisjonelt ERP-system fra store systemintegratorer?

– Først og fremst fordi vårt system bidrar til sterk vekst og økt kundeinformasjon. Her Fjordkraft knytte seg sømløst opp mot oss slik at de oppnår stordriftsfordeler for sine kunder med bruk Sun Log. De kan knytte til seg nye partnere i løpet av en dag og levere data fra oss og inn i kundens app, sier Rør.

Han kan fortelle at Solcellespesialisten har et utviklingsteam bestående av høyt kvalifiserte designere, testere og medarbeidere som foretar kvalitetssjekker, programmerer, utvikler og prosjekterer.

– Det er ressurskrevende å utvikle gode digitale løsninger, men for oss har det vært lønnsomt. Arbeidsplasser som vi genererer med våre digitale løsninger, gir merverdi for våre partnere og kunder.

Konkurransefortrinn

Røer mener Solcellespesialisten står i en sterkere konkurransesituasjon med sine digitale løsninger.

– Når vi på sikt vil gå med full bredde inn på det europeiske markedet, vet vi at mange EU-land har dårligere digitale løsninger enn de vi har utviklet. Slik sett har vi forhåpninger til at våre digitale løsninger vil bli etterspurt internasjonalt. Enn så lenge konsentrerer vi oss om det skandinaviske og spanske markedet, sier Rør til slutt.

Posten i Trondheim


.

logo
Bjørn Laberg