Byggeprosjekter

– Vi trenger å få med oss de aller flinkeste i klassen for å lykkes

Illustrasjon: Mad arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: I Drammen sentrum planlegger Birk & Co et miljøvennlig kvartal med rundt 150 boliger, nye næringslokaler og møteplasser for hele nabolaget. Nå har Mad arkitekter vunnet parallelloppdraget om å utvikle det nye kvartalet.

Stikkord for prosjektet er stedstilpasset arkitektur, ombruk, deling, co-living og fremtidens boformer. Med på laget er også arkitektene Oslotre, som særlig skal bistå med sin kompetanse på trebygg.

ombruke og bevare

– Drammen har fått til fantastisk mye opp gjennom årene. Nå ønsker vi å bidra til at Drammen tar det neste steget for å bli Norges grønneste kommune. Bærekraft, deling og innovativ bydelsutvikling er noe av det som motiverer oss mest når vi skal utvikle et helt kvartal som dette. Når vi bygger boliger i dag må vi tenke på fremtidige generasjoner. Vi må både ombruke og bevare det vi kan. Samtidig må vi tenke nytt, sier daglig leder Olav Birkenes i Birk & Co.

Fra før er Birk & Co kanskje mest kjent for det ambisiøse og mye omtalte prosjektet Fyrstikkbakken 14 på Bryn i Oslo. Her er byggingen av boliger med fokus på nye boligløsninger og deling i full gang. Fra planleggingsstadiet har det vært omfattende medvirkningsprosesser. Også i Drammen står medvirkningsprosess sentralt.

legge lista høyere

– Et hovedmål for oss i Birk & Co er å ta med alt det gode vi har lært gjennom Fyrstikkbakken 14. Samtidig vil vi legge lista enda et par hakk høyere. Vi håper rett og slett at vi klarer å skape noe som drammenserne blir skikkelig glad i, forteller Birkenes.

– Det er en krevende tomt med mange ulike utfordringer. Vi trenger derfor å få med oss de aller flinkeste i klassen for å lykkes.

Ill.: Mad arkitekter
Illustrasjon: Mad arkitekter

Reidun Aasen Vadseth, prosjektleder i FutureBuilt, synes det er spennende at Birk & Co vil utvikle et helt kvartal i Drammen sentrum som forbildeprosjekt i FutureBuilt.

– Med ambisjonene som ligger i dette prosjektet tror jeg Birk & Co vil utfordre etablerte løsninger. Det vil bidra til å sette en ny standard for hvordan man bor og lever i Drammen. Ved å ta vare på mest mulig av eksisterende konstruksjoner for å gjenbruke i de nye byggene bryter prosjektet med den konvensjonelle måten å bygge på. Det sparer miljøet og tar vare på historien, sier Aasen Vadseth.

Topper laget

Mad arkitekter synes det er utrolig gøy å vinne parallelloppdraget og gleder seg til å jobbe med prosjektet.

– Vårt hovedfokus har vært å levere en best mulig stedstilpasset arkitektur basert på en høy grad av ombruk, der vi klarer å skape noe nytt, samtidig som vi tar vare på stedsidentiteten i bydelen. I etterkant av oppdraget har vi dessuten fått til et tverrfaglig samarbeid med Oslotre, i tillegg til en rekke andre fagspesialister, forteller partner i Mad arkitekter, Kurt Singstad.

Singstad peker på at tverrfaglig kompetansemiljø gjør det mulig å optimalisere løsninger for både rene trebygg og hybridløsninger. Pluss at treverk, kombinert med for eksempel ombrukte hulldekker, også kan være en mulig løsning.

– Vi mener at fremtidens forbildeprosjekter bør søke å utnytte de beste egenskapene i de ulike byggematerialene og få disse til å spille sammen. Dette åpner for en større grad av ombruk, samtidig som man skaper god bokvalitet, sier Singstad.

Ill.: Mad arkitekter
Illustrasjon: Mad arkitekter
Kartlegging av donorbygg

Birk & Co er også i gang med å gjøre en grundig kartlegging av kvartalet for å identifisere såkalte  «donorbygg» og for å se hvordan flest mulig av komponentene som allerede finnes kan ombrukes, istedenfor å rives og kastes. Bærekonstruksjoner i stål, etasjeskillere i betong, takstein og teglstein er blant materialene det er ønskelig å kunne ombruke. Det er også et mål at bærende konstruksjoner i det nye bygget skal være demonterbare om 100 år slik at prosjektet legger et godt grunnlag for fremtidig ombruk.

Ønsker dialog og medvirkning

Birk & Co har inngått en FutureBuilt-avtale med Drammen kommune om å skape et forbildeprosjekt i kvartal B62 på Bragernes i Drammen sentrum. Sammen med arkitekter fra Mad, Oslo Tre og Halvorsen & Reine har Birk & Co nå kunngjort oppstart av detaljreguleringen av kvartalet som ligger rett bak Aass Bryggeri. Byantropologene har utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse for området, hvor de blant annet har undersøkt flyttemønstre, folks opplevelse av stedet både fysisk og sosialt, vurdert potensialet for grønn mobilitet og utarbeidet anbefalinger rettet mot den fremtidige utformingen som er forankret i lokale behov.

Prosjektutvikler i Birk & Co, Sachiko Holmsen, ønsker dialog med drammenserne.

– Ta gjerne kontakt med oss, for eksempel på www.b62.no, og gi innspill. Som det foreløpige illustrasjonsprosjektet viser, er vi veldig opptatt av å bygge videre på det Drammen har vært og er, samtidig som vi bringer inn nye og nødvendige perspektiver. Vi opplever at det er mye vilje og visjoner for byen. Vi gleder oss til å være blant dem som realiserer dem, avslutter en entusiastisk Holmsen.

KILDE: Futurebuilt.no

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg