Norden

– Vi opplever en generell tendens i markedet til overdimensjonering

Prosjektets CO2-besparende forskningsresultater har nylig vunnet Byggkomponentprisen fra Villum Foundation og Velux Foundation.

DANMARK: Konsulentselskapet Andreasen & Hvidberg, Bayo.s Skruefundamenter og Aalborg Universitet står bak en ny metode som skaper både optimalisering og CO2-besparelser. Blir metoden godkjent, vil den være Danmarks første i sitt slag.

Alternativet er et skruefundament, som ifølge forskningsresultatene fra Aalborg Universitet gir mulighet til å oppnå en CO2-besparelse på opptil 80 prosent ved bruk av denne løsningen for et konvensjonelt typehus sammenlignet med et betongfundament, melder dagensbyggeri.dk

Samarbeidet har ført med seg en ny programvare for å dokumentere skrupelenes installasjon og bæreevne, som underveis i prosjektet kan gi veiledning om optimalt antall og lengde på pelene for konstruksjonen.

Veiledningen er til for å forhindre overdimensjonering og er basert på resultatene fra 1200 tester ved Aalborg Universitet, hvor det bl.a. lagertetthet, sidetrykk, vertikal belastning og dreiemoment på skrupelene er undersøkt.

Ønsker å spre

Planen for dokumentasjonsmetoden er at den skal gjøres tilgjengelig for alle via et nytt instrument som bruker nevnte programvare for å beregne og dokumentere bæreevnen til skrupelene.

– Fakta er at vi må optimalisere om vi vil redusere CO2-avtrykket i bygg og anlegg. Vi opplever en generell tendens i markedet til overdimensjonering. Hele denne grunntanken med å optimalisere peker til de grader mot den grønne omstillingen og kan gi faktiske CO2-besparelser, sier Jens Jakob Porsmose, direktør i Andreasen & Hvidberg.

rich-media-1Bildet: CPH Village, Nørrebro. Foto: CPH Village.

Tankegangen bak metoden er allerede brukt av Andreasen & Hvidberg på flere konstruksjoner bygget med skrufundament, som Hages Badehotel Lolland og for stabilisering av en kloakkledning i et stort myrområde i Støvring Ådal.

I tillegg brukes det også ift CPH Village, kjent for sine containerbygg rettet mot studenter og bærekraftige prinsipper. Den nye metoden avventer nå godkjenning etter dansk standard og vil være den første i Danmark som dokumenterer bruk av skruefundamenter og dermed sikrer overholdelse av byggeforskriften Eurocode 7.

Dokumentasjonsmetoden forventes å foreligge etter nyttår.

KILDE: Dagens Byggeri

logo
Bjørn Laberg