Nyheter

– Vi ønsker å løfte kompetansenivået på ombruk

Bildet: F.v.: Emilie Marley, miljørådgiver i Entra, Michael Curtis, Chief Circularity Officer i Loopfront, Knut Sverre Westby, Key Account Manager i Loopfront, Henning Stalsberg, leder service og driftstjenester i Entra og Karoline Veum Høines, miljørådgiver i Entra.

Entra inngår samarbeid med Loopfront for å systematisere og utvide sin satsing på ombruk. Loopfront leverer en norskutviklet digital løsning for ombruk av møbler, inventar og byggematerialer som gir eiendomsselskaper et effektivt verktøy for ressurskartlegging og planlegging av ombruk.

Entras mål med en mer sirkulær eiendomsforvaltning er å redusere selskapets miljøpåvirkning. Det innebærer at eksisterende ressurser skal kartlegges.

– Vi skal kartlegge det vi har for å bruke materialer på tvers av våre eiendommer, innen vi kjøper nytt. Vi ønsker å løfte kompetansenivået i hele organisasjonen når det kommer til ombruk, og vi har derfor vært på jakt etter et program som kan gi oss oversikt både i eiendomsporteføljen og i prosjektene våre, sier Karoline Høines, miljørådgiver i Entra.

Entra startet sin ombruksreise med pilotprosjektet i Kristian Augusts gate 13 – Norges første sirkulære bygg i stor skala. I alle de ca. 100 byggene som eiendomsselskapet eier og drifter finnes det overskuddsmateriell og materialer som kan bli en ressurs ved fremtidige leietakertilpasninger og rehabiliteringer. Entra skal være et klimanøytralt selskap innen 2030. Da vil ombruk være essensielt, og her blir Loopfront et nyttig verktøy for Entra.

LES OGSÅ: COWI og Loopfront skal bidra til å gjøre ombruk enklere i byggeprosjekter

– Vi er svært glade for at Entra, med erfaring fra et banebrytende ombruksprosjekt, har valgt Loopfront som verktøy for implementering av sirkulær praksis i sin eiendomsportefølje. Dette understreker vårt standpunkt om at sirkulærøkonomiske prinsipper utgjør en uvurderlig del av ESG i eiendomsbransjen, sier Knut Sverre Westby, Key Account Manager i Loopfront.

Intern markedsplass for brukte materialer

Med en eiendomsportefølje på rundt 1,5 millioner kvadratmeter kreves det nye løsninger for å effektivisere overgangen til en sirkulærøkonomisk modell. Sammen med WSP gjennomførte Entra et prosjekt der fire studenter evaluerte ulike digitale verktøy for ombrukskartlegging. De sammenlignet parametere som effektivitet, dokumentasjon og klimagassreduksjon. Valget falt til slutt på Loopfront.

LES OGSÅ: Sammen om gjenbruksprosjekt

– Loopfront leverer en løsning hvor vi kan kartlegge eksisterende bygg, samtidig som vi kan benytte verktøyet i våre prosjekter. Kostnad- og CO2-besparelser beregnes i programmet, og det fungerer som en intern markedsplass for utveksling av materialer mellom byggene våre. Dette gleder vi oss til å utforske nærmere, sier Høines.

Skal jobbe med ombruk i alle team

Med en helhetlig ombruksplattform på plass, kommer Entra til å utvikle en plan for intern organisering av byggene de forvalter i Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen og Sandvika. Entras miljørådgivere vil sammen med ansvarlige i hver region sørge for å kartlegge aktuelle prosjekter. Deretter står hele eiendomsporteføljen for tur.

– Vi starter med de byggene med antatt høyest potensial, ett bygg i hvert av våre 11 eiendomsteam. Dette for å bygge kompetanse i alle team og høste erfaringer underveis. Når vi har fått en oversikt over hva vi har, kan vi sette konkrete mål for en mer sirkulær eiendomsforvaltning, avslutter Høines.


Om Loopfront:

Loopfront er en digital løsning og markedsplass som muliggjør ombruk av møbler, inventar og byggematerialer. Plattformen er utviklet for å gi virksomheter oversikt over sine ressurser og eiendeler med mulighet for effektiv planlegging av ombruk internt i egen virksomhet, eller i samarbeid med eksterne aktører og samarbeidspartnere. 

  • Kartlagte produkter i Loopfront har samlet verdi som overstiger 200 MNOK
  • Plattformen benyttes i dag av over 70 norske virksomheter
  • Loopfront har også flere kunder i Sverige og Tyskland
  • Loopfronts brukere har til sammen spart byggebransjen for 5,6 millioner kg avfall
logo
Bjørn Laberg