Aktuelt

– Vi er en del av løsningen

Construction City er et imponerende nybygg på Ulven i Oslo, på 103 000 kvadratmeter. Illustrasjon: LINK Arkitektur

– Bransjen må stå sammen for å løse felles utfordringer. Nettopp derfor velger Gyproc, Glava og Weber å bli en del av Construction City Cluster (CCC). Vi er en del av løsningen, fastslår administrerende direktør Andreas Fritzsønn.

Han leder tre toneangivende merkevarer i det norske markedet, og understreker at de gjør mye innovasjonsarbeid på eget initiativ. Imidlertid er det en del bransjeutfordring som bedre løses i fellesskap med andre.

– Effektivisering, klima og bærekraft er eksempler på utfordringer som vi som bransje må løse sammen. Det er ikke hensiktsmessig å sitte hver for oss og forsøke å finne opp kruttet på egenhånd, sier han.

Alle Illustrasjoner: LINK Arkitektur

Effektivt, grønt og attraktivt

Construction City Cluster (CCC) er en næringsklynge, der målet er å skape konkurransefortrinn i form av en mer effektiv, grønnere og attraktiv bransje. Dette foregår blant annet gjennom felles innovasjonsprosjekter, kompetanseutveksling og formelle og uformelle møteplasser.

på taket.jpg
Bildet: Naomi Ichihara Røkkum og Andreas Fritzsønn

– Å få med aktører som Gyproc, Glava og Weber er avgjørende. Vi er en verdikjedeklynge fordi vi er nødt til å samarbeide på tvers, for å skape løsninger på utfordringene bransjen står overfor, fastslår Naomi Ichihara Røkkum.

Som CCC-sjef er en av hennes hovedoppgaver å skape arenaer for samarbeid og dialog. Målet er å få til reell problemløsning og forbedringsarbeid, og ikke festtaler. Nettopp derfor er det så viktig å få med hele verdikjeden i clusteret. Og ikke minst: Å skape en kultur der fagfolk faktisk snakker sammen.  

– Fragmentering i bransjen gir oss suboptimale løsninger og konflikter vi kunne ha unngått. Samtidig finnes det mange ideer og løsninger, som vi trenger å samarbeide om å dele og jobbe med sammen gjennom innovasjonsprosjekter, sier hun.

Construction City Cluster

Construction City (CC) og Construction City Cluster (CCC) er to navn du like gjerne kan lære deg, først som sist. Begge kommer til å påvirke bransjen i årene som kommer.

Construction City er et imponerende nybygg på Ulven i Oslo, på 103 000 kvadratmeter. Her er målet å samlokalisere aktører i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Det er OBOS og AF Gruppen som i sin tid initierte etableringen, og det er ventet at bygget får opp mot 5000 arbeidsplasser. Bygget åpnes i 2025.

Construction City Cluster er på sin side en næringsklynge for bygg-, anlegg- og eiendomsbransje, der aktørene ikke nødvendigvis er samlokalisert – men likevel samhandler om kompetanseutveksling og innovasjonsprosjekter. Målet er å gjøre bransjen grønnere, mer effektiv og attraktiv. Klyngen har rundt 120 medlemmer.

logo
Bjørn Laberg