Nyheter

Verneverdige Sophies Minde skal få et ansiktsløft

Bildet: Verneverdige Sophies Minde sett fra sør. Trondheimsveien til høyre. Foto: Enerhaugen Arkitektkontor AS.

Oslobygg KF har signert kontrakt med Vedal Entreprenør AS om å rehabilitere Sophies Minde.

Sophies Minde huset i tidligere tider et sykehus, og er de siste årene benyttet som barnehage. De øverste etasjene stått ledige mens barnehagen har vært i drift, men etter fullført rehabilitering skal hele bygget tas i bruk.

historisk og ærverdig bygg

– Dette prosjektet har vi sett frem til å starte opp. Å rehabilitere eksisterende bygg er noe vi vil gjøre mer av i årene som kommer. Det er også viktig for oss å ha aktivitet i lokaler som har stått ledige, som tilfellet er med de øverste etasjene her, sier administrerende direktør i Oslobygg, Eli Grimsby, i en pressemelding

– Vi er stolte av å få være med på rehabiliteringen av et historisk og ærverdig bygg, som mange av Oslos innbyggere vil få glede av langt inn i fremtiden, sier Reidar Wulfsberg, daglig leder i Vedal Entreprenør AS

Bydelshus som nav

Nye Sophies Minde skal sikre barnehagekapasitet i Bydel Grünerløkka i årene fremover, og bydelshuset skal fungere som et nav i bydelen for bydelens tjenester.

I de rehabiliterte lokalene blir det fortsatt barnehage, hvor antall avdelinger økes fra 17 til 20 og i tillegg vil de oppgraderte lokalene huse kontorer og bydelsfunksjoner for Bydel Grünerløkka. Her blir det helsestasjon, svangerskapskontroll, Oslohjelpa og forsamlingslokaler for bydelens innbyggere.

Det er totalt ca. 13 200 kvadratmeter som skal rehabiliteres. Det verneverdige Sophies Minde-bygget har behov for rehabilitering, både innvendig og utvendig. De fysiske arbeidene med rehabiliteringen starter i august, men Oslobygg er allerede i gang med planleggingen av arbeidet.

Gode nabolag

Uteområdet til eiendommen og Bülow Hanssens plass blir også rustet opp som en del av prosjektet. Det skal etableres ca. 7 100 kvadratmeter med utendørs lekeareal tilhørende barnehagen, og uteområdene skal bli et verdifullt supplement til beboere i området.

– Et av hovedmålene til Oslobygg er å jobbe for gode nabolag. Den målsettingen tar vi også med oss på byggeplassen, for å redusere belastningen overfor naboene i byggeperioden, sier Eli Grimsby.

Prosjektet har som mål å sertifiseres til «Very Good» i BREEAM-NOR og skal gjennomføres som en utslippsfri byggeplass. Da planen for bygget var på offentlig høring, kom det inn mange gode innspill fra innbyggere i nabolaget rundt Carl Berners plass. Det vitner om stort engasjement og ikke minst eierskap til et av de mest synlige landemerkene ved en av Oslos travleste trafikk-knutepunkt.

Bildet: Eli Grimsby og Reidar Wulfsberg
logo
Bjørn Laberg