Nyheter

Veidekke gjenvinner ROCKWOOL isolasjon på Ulven

Bildet: Veidekke gjenvinner ROCKWOOL isolasjon i egne containere på Ulven i Oslo.

Veidekke, en av Norges største entreprenører, er ikke redde for å gå opp veien for andre ved grønne initiativer. Nå har de tatt et ytterligere grønt skritt i den retning ved å implementere gjenvinning av ROCKWOOL isolasjon på sine byggeprosjekter på Ulven i Oslo.

Steinull har mange funksjoner, men brukes hovedsakelig som isolasjon. Selv om ROCKWOOL i mange år har tatt i mot steinull-avkapp fra byggeplasser, har det tradisjonelt sett oftest blitt deponert som avfall under og etter byggeprosjekter. ROCKCYCLE, ordningen der målet er å få langt mer steinull tilbake til fabrikken i Moss for omsmelting til nye, robuste ROCKWOOL produkter med samme gode egenskaper, er en måte å lukke sirkelen på. Isolasjonen kan resirkuleres om og om igjen.

Bilde: Ulven byggeplass. Kilde: ROCKWOOL Nordics

Veidekke gjenvinner i samarbeid med Norsk Gjenvinning

Veidekke har et sterkt engasjement for å redusere den negative påvirkningen byggebransjen avgir på klima og miljø, og de har satt seg ambisiøse mål for bærekraft. En måte å redusere sitt klimaavtrykk på er ved å innføre nye sirkulære modeller og returordninger. Gjenvinning av ROCKWOOL isolasjon er et godt bidrag til nettopp dette målet, og ved å gjenvinne steinull vil de være med på å redusere deponert avfall og i stedet omdanne avfallet til nye ROCKWOOL produkter i byggeprosjekter.

Norsk Gjenvinning, Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester, bistår Veidekke i prosessen med viderehåndteringen av utsortert steinull fra byggeplassene på Ulven. Fra tømmingen av den utsorterte steinullen fra lukkede containere, til oppsamlingscontainer i egne lokaler på Ulven, til det sendes avgårde i èn forsendelse til Stena Recycling i Moss som gjør mottakskontroll og sluttbehandling av steinullen. Med den tilbudte effektive logistikken, blir prosessen mer CO2-effektiv, og kriteriene for steinullen blir opprettholdt. De nevnte kriterier er at steinullen må være tørr og ren for andre fraksjoner.

-Det er en krevende prosess å snu fra en lineær til en sirkulær tankegang, og vi er svært glade for at Veidekke, som er Norges største entreprenør, velger å ta førersetet på dette tilbudet. Vi er helt avhengige av skala for å få på plass effektive prosesser, og da er samarbeidet med Veidekke kritisk for å drive bransjen fremover og oppmuntre til å omfavne bærekraftige løsninger. Dette partnerskapet vil bidra til økt volum av steinull til materialgjenvinning, og dermed styrke vår felles innsats for en mer sirkulær og bærekraftig fremtid, sier Charlotte Koritzinsky Luisa, nasjonal KAM i Norsk Gjenvinning.

Bilde: Charlotte Koritzinsky Luisa, nasjonal KAM i Norsk Gjenvinning. Kilde: Norsk Gjenvinning

Alternativene rundt gjenvinning av steinull er flere

Da etterspørselen for gjenvinning av steinullsfraksjonen stadig blir større i bransjen, har det også dukket opp flere veier mot samme mål. Veien med avfallsaktørene er allerede etablert og tilgjengelig for alle som ønsker å implementere dette i sine byggeprosjekter.

Optimera AS har et nært kundeforhold med AS ROCKWOOL, og ønsker å være en viktig aktør innen gjenvinningslogistikken fremover. I de byggeprosjekter der Optimera AS er leverandør av byggematerialer, vil de kunne tilby skreddersydd logistikk rundt håndtering av utsortert steinull. Om lagringsform er i container, komprimator eller bigbags så vil Optimera kunne tilpasse logistikken. Ved at Optimera AS håndterer både leveranser kombinert med avhending av steinull vil de kunne tilby CO2- og kostnadsbesparende logistikk tilknyttet byggeprosjektet, og vil med det ta samfunnsansvar og en sterkere rolle i byggefasen.

Bilde: Container dedikert til utsortering av ROCKWOOL isolasjon. Kilde: ROCKWOOL Nordics

Sirkulærøkonomi i bransjen trenger disse tiltakene

I Norge er det kun 2,4% av alle materialer som blir brukt som faktisk blir resirkulert, noe som er lavt. I henhold til The Circularity Gap Report for 2020 er verdens sirkularitet på vei nedover, og bransjen trenger sirkulære modeller for å snu trenden. Det er derfor viktig å ta i bruk i modellene som er tilgjengelige, prøve, erfare og lære, og ikke minst dele suksesshistoriene. Det er vesentlig å ta i bruk helsirkulære materialer som også gir mulighet for «videre liv» etter materialets endte levetid. Samarbeidet omtalt i denne publiseringen med nevnte aktører er èn av flere, viktige modeller som må implementeres i fremtiden.

-Det er mye vilje og forespørsler der ute etter gode sirkulære modeller. Det er derfor veldig godt å se at noen aktører tar steget, erfarer og deler av sine initiativer. Steinull er et fult resirkulerbart produkt, og i et slikt tilfelle må det finnes et grønt alternativ til tradisjonelt deponi. Det tilbudet ser vi øker i bransjen, og ved at slike store prosjekter som Ulven utbyggingen benytter seg av det, vil det være med på å gi en signaleffekt og positiv erfaring som bransjen kan ta seg nytte av, avslutter Håvard Sveahaugen, public affairs & sustainabaility manager i AS ROCKWOOL.

Bilde: Håvard Sveahaugen, Public Affairs & Sustainabaility Manager, AS ROCKWOOL
logo
Bjørn Laberg