Byggeprosjekter

Varsler om oppstart for prosjekt Langgaten 24

Illustrasjon: Mad Arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: Tiltakshaver Langgaten 24 AS / Holmestrand utvikling AS varsler oppstart av privat detaljregulering for Langgaten 24 i Holmestrand. Nomad er forslagsstiller og Mad arkitekter er ansvarlig arkitekt for prosjektet.

Prosjektet deltar i konkurransen om nytt administrasjonsbygg for Holmestrand kommune. Dersom prosjektet ikke når frem konkurransen, vil tiltakshaver også regulere for boliger. Ved regulering til boliger vil boligprosjektets høyder og volumer vurderes særskilt.

Eiendommen i Langgata 24 er trekantformet, med en grunnflate på 1.522 m². Det foreslås å rive eksisterende bensinstasjon, og oppføre et nytt kvartal, som følger tomtegrensen ut til fortauet. Bygget vil fullfører den trekantede tomten ut mot krysset Langgaten, Holmestrandgaten. Bygget er tilpasset Holmestrands bykontekst, og trapper seg ned mot den historiske Backergården og Bakgaten.

Illustrasjon: Mad arkitekter

Det foreligger ikke en detaljregulering/bebyggelsesplan for tomten i dag, og siste gjeldende plan er kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2015.
Prosjektet som ble presentert i oppstartsmøte med kommunen, har foreslåtte byggehøyder med variasjon på 4, 5 og 8 etasjer. Byggehøyder vil være et sentralt vurderingstema for nabobebyggelse og tilhørende kulturverdier. Fasaden (høyde og utforming / materialvalg) mot plassen foran stasjonsinngangen og gamle politistasjon/starten på Kirkegaten og bevaringsverdig trehusbebyggelse er viktig.

Illustrasjon: Mad arkitekter

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg