Aktuelt

Vant flyplasskontrakt i Bodø

Bildet: Anleggsleder Glenn Finseth (f.v.) og prosjektleder Hilmar Stjern i Tore Løkke AS

Entreprenørselskapet Tore Løkke AS er tildelt første flyplasskontrakt i Bodø verdt 50 millioner.

Avinor bygger sammen med Bodø kommune og Forsvaret en ny lufthavn i Bodø, som etter planen skal stå ferdig i 2029. Kostnadsrammen er på 7,2 milliarder kroner, hvor Avinor bidrar med 2,6 milliarder, mens resten skal finansieres av staten og lokale midler.

Nå er den første kontrakten på prosjektet entreprise ‘E1 Forberedende arbeider’ signert. Kontrakten inngås med entreprenør Tore Løkke AS. Entreprisen omfatter etablering av teknisk infrastruktur fra Langstranda i nord til fremtidig trafikkforplass for Ny lufthavn Bodø.

– Vi er veldig fornøyde med å ha inngått den første kontrakten. Tore Løkke A/S var best på både oppdragsforståelse og pris, og har gitt et meget godt inntrykk. Dette betyr at vi setter spaden i jorda i løpet av mars 2023. Det blir en stor merkedag for prosjektet, sier prosjektdirektør i Avinor, Paul Torgersen.

E1 omfatter en 1220 meter lang grøftetrasé med all nødvendig teknisk infrastruktur frem til fremtidig trafikkforplass for ny lufthavn. Det vil si elektroarbeid for etablering av midlertidig banelysstasjon, ny nettstasjon for å ivareta dagens lufthavn og øvrige bygg med behov for strømtilførsel i prosjektets anleggsperiode. Entreprisen har et omfang på omtrent 50 millioner.

– Vi i Tore Løkke AS er stolt over å ha inngått den første kontrakten med Avinor i dette store prosjektet, nesten 20 år etter at vi sist var på Bodø Lufthavn og forlenget rullebanen, sier daglig leder i Tore Løkke AS, Tore Crister Løkke.

– Avinor har vært en viktig kunde for oss gjennom mange år og vi skal nok en gang vise oss tilliten verdig.

Arbeidene i E1 er typiske anleggsarbeider, og kunne vært lagt under den store anleggsentreprisen ‘E2 Flyside-anlegg’, som ble kunngjort i midten av januar. Valget om å skille ut E1 som egen entreprise, er tatt fordi det gir en vesentlig tidsbesparelse og reduserer risikoen for forsinkelser å kunne gjennomføre disse arbeidene parallelt. 

Nøkkelord

logo
admin